Etusivulle
Suppea Tulos
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

  polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Laaja. Suppea>  Suppea Tulos>  
Suppea Tase 
Suppea Tulos 
Laaja Tase 
Laaja Tulos 

Sivulla oleva tililuettelo tekstimuodossa kopioituna on LGPL lisensoitu. Kopioi sen mukaan 'Kiitos & Juridiikka' sivulta lisenssi ja lisenssin tietotaulu.

 Pihapolku aluWalk. Pinta-asennettava elementti pihan laadukkaille kulkukäytäville. Kauniiksi pinnoitettua erikoisalumiinia. Reunoilla turvavalaisu. Avaa sivu ja tutustu.      Vain 15 cm matala, ajattoman tyylikäs puutarhasilta. Alumiinia ja ruostumatonta terästä. Kevyt, uudelleen sijoitettavissa. Helppo ylittää, ei kaarta!Avaa sivu ja tutustu.
Tuloslaskelma, suppea tililuettelo - tilikartta

  • Alla oleva suppean tililuettelon Tuloslaskelma on muokattu nettiä varten ja siinä voi olla virheitä. Jäsennetyn version näyte on täällä. Uusimman tilit.info tilijärjestelmän voit imuroida täältä - siinä on kaikki.
           
 Tunnus
  
  Ryhmänimi, Tilinimi
  
 Ryhmä/
Tili
Ryhmä-
taso/Tili 
TYVI-
tunnus
5
merkkiä
4
merkkiä
  H / A H0-H5 /
A
 

 

30000 3000 T u l o s l a s k e l m a    (suppea) H H0  
30020 3002 Myyntituotot H H1  
30100 3010 Yleiset myyntitilit H H2  
30110 3011 Myynti A A  
32100 3210 Oheispalvelut H H2  
32110 3211 Oheispalvelut A A  
32500 3250 Toimitusveloitukset ja osamaksulisät H H2  
32510 3251 Toimitusveloitukset ja osamaksulisät A A  
33100 3310 Komissiokauppa ja agentuuri H H2  
33110 3311 Komissiokauppa ja agentuuri A A  
33500 3350 Tavaravienti H H2  
33520 3352 Tavaramyynti Ahvenanmaalle A A  
33530 3353 Yhteisömyynti A A  
33560 3356 Myynti yhteisön ulkopuolelle A A  
34100 3410 Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet H H2  
34110 3411 Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet A A  
34500 3450 Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt H H2  
34510 3451 Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt A A  
35100 3510 Myynnin oikaisuerät H H2  
35120 3512 Myynnin alennukset A A  
35160 3516 Välilliset verot A A  
35170 3517 Tulonsiirto- ja läpikulkuerät A A  
35180 3518 Myynnin valuuttakurssierot A A  
35290 3529 Muut myynnin oikaisuerät A A  
35988 3598 L I I K E V A I H T O H H1 101
36100 3610 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) H H2 110
36110 3611 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos A A  
36500 3650 Valmistus omaan käyttöön (+) H H2 112
36510 3651 Valmistus omaan käyttöön A A  
37100 3710 Liiketoiminnan muut tuotot H H2 114
37110 3711 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista A A  
37170 3717 Leasinghyvitykset A A  
37180 3718 Keskeytysvakuutuskorvaukset A A  
37270 3727 Vuokratuotot A A  
37280 3728 Saadut avustukset ja tuet A A  
37380 3738 Palvelutuotot A A  
37460 3746 Palkkiot ja korvaukset A A  
37890 3789 Muut tuotot A A  
40000 4000 Materiaalit ja palvelut H H2  
40020 4002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat H H3  
40050 4005 Ostot tilikauden aikana H H4 122
40100 4010 Aine-, tarvike- ja tavaraostot H H5  
40110 4011 Ostot A A  
41100 4110 Tavaratuonti H H5  
41120 4112 Tavaraostot Ahvenanmaalta A A  
41140 4114 Yhteisöhankinnat A A  
41160 4116 Tuontiostot yhteisön ulkopuolelta A A  
41500 4150 Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet H H5  
41510 4151 Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet A A  
42100 4210 Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt H H5  
42110 4211 Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt A A  
43100 4310 Ostojen oikaisuerät H H5  
43120 4312 Ostojen alennukset A A  
43150 4315 Palautetut tavarat A A  
43160 4316 Saadut vahingonkorvaukset ja avustukset A A  
43240 4324 Rahdit, huolinta ja muut hankintakulut A A  
43250 4325 Siirrot muuhun kuin myyntitarkoitukseen A A  
43280 4328 Ostojen valuuttakurssierot A A  
43490 4349 Muut ostojen oikaisuerät A A  
44100 4410 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) H H4 128
44110 4411 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) A A  
44500 4450 Ulkopuoliset palvelut H H3 130
44510 4451 Alihankinta A A  
44550 4455 Vuokrattu työvoima A A  
44560 4456 Muut ulkopuoliset palvelut A A  
44977 4497 - Materiaalit ja palvelut yhteensä H H2 139
49988 4998 B R U T T O T U L O S H H1  
50000 5000 Henkilöstökulut H H2  
50020 5002 Palkat ja palkkiot H H3 141
50050 5005 Työntekijöiden palkat ja palkkiot H H4  
50110 5011 Työssäoloajan normaalipalkat A A  
51110 5111 Lisät ja korvaukset A A  
52110 5211 Palkkiot A A  
53110 5311 Loma-ajan ja sosiaalipalkat A A  
54110 5411 Luontoisedut A A  
54510 5451 Saadut korvaukset palkoista A A  
56050 5605 Johdon palkat H H4  
56110 5611 Johdon palkat ja palkkiot A A  
57110 5711 Johdon luontoisedut A A  
57510 5751 Saadut korvaukset johdon palkoista A A  
58050 5805 Osakkaiden ja omaisten palkat H H4  
58110 5811 Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot A A  
59110 5911 Osakkaiden ja omaisten luontoisedut A A  
59510 5951 Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista A A  
59800 5980 Luontoisetujen vastatili H H4  
59810 5981 Luontoisetujen vastatili A A  
60000 6000 Henkilösivukulut H H3  
60050 6005 Eläkekulut H H4 151
60110 6011 Maksetut eläkkeet A A  
61110 6111 Eläkevakuutusmaksut A A  
62110 6211 Tilikauden aikainen jaksotus A A  
63000 6300 Muut henkilösivukulut H H4 156
63110 6311 Sosiaaliturvamaksut A A  
64110 6411 Pakolliset vakuutusmaksut A A  
65110 6511 Muut henkilöstön vakuutusmaksut A A  
66110 6611 Tilikauden aikainen jaksotus A A  
67877 6787 - Henkilöstökulut yhteensä H H2 159
68000 6800 Poistot ja arvonalentumiset H H2  
68100 6810 Suunnitelman mukaiset poistot H H3 161
68110 6811 Suunnitelman mukaiset poistot A A  
69100 6910 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys H H3  
69110 6911 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys A A  
69500 6950 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä H H3 177
69510 6951 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä A A  
69800 6980 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset H H3 178
69810 6981 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset A A  
69877 6987 - Poistot ja arvonalentumiset yhteensä H H2 179
70000 7000 Liiketoiminnan muut kulut H H2  
70100 7010 Vapaaehtoiset henkilösivukulut H H3  
70110 7011 Vapaaehtoiset henkilösivukulut A A  
72100 7210 Toimitilakulut H H3  
72110 7211 Toimitilakulut A A  
75100 7510 Ajoneuvokulut H H3  
75110 7511 Ajoneuvokulut A A  
76100 7610 Atk-laite ja -ohjelmistokulut H H3  
76110 7611 Atk-laite ja -ohjelmakulut A A  
77100 7710 Muut kone- ja kalustokulut H H3  
77110 7711 Kone- ja kalustokulut A A  
78100 7810 Matkakulut H H3  
78110 7811 Matkakulut A A  
79100 7910 Edustuskulut H H3  
79110 7911 Edustuskulut A A  
80100 8010 Myyntikulut H H3  
80110 8011 Myyntikulut A A  
81100 8110 Markkinointikulut H H3  
81110 8111 Markkinointikulut A A  
83100 8310 Tutkimus- ja kehityskulut H H3  
83110 8311 Tutkimus- ja kehityskulut A A  
84100 8410 Hallintopalvelut H H3  
84110 8411 Ostetut hallintopalvelut A A  
85100 8510 Muut hallintokulut H H3  
85110 8511 Muut hallintokulut A A  
86100 8610 Muut liikekulut H H3
86110 8611 Muut liikekulut A A  
86120 8612 Myynnin luottotappiot A A  
86220 8622 Fuusiotappio A A  
86230 8623 Vähennyskelvottomat liikekulut A A  
86240 8624 Käyttöomaisuuden luovutustappiot A A  
87100 8710 Täsmäytyserot H H3  
87110 8711 Täsmäytyserot A A  
88877 8887 - Liiketoiminnan muut kulut yhteensä H H2 273
89100 8910 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H H2  
89110 8911 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta A A  
89988 8998 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) H H1 274
90000 9000 Rahoitustuotot ja -kulut H H2  
90100 9010 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä H H3 281
90110 9011 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä A A  
90200 9020 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H H3  
90210 9021 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) A A  
90300 9030 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä H H3 283
90310 9031 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä A A  
90400 9040 Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä H H3  
90410 9041 Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä A A  
90500 9050 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista H H3  
90600 9060 Saman konsernin yrityksiltä H H4 285
90610 9061 Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista; konserni A A  
90700 9070 Muilta H H4 287
90710 9071 Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista; muut A A  
91100 9110 Muut korko- ja rahoitustuotot H H3  
91200 9120 Saman konsernin yrityksiltä H H4 290
91210 9121 Muut korko- ja rahoitustuotot konserni A A  
91300 9130 Muilta H H4 292
91310 9131 Muut korko- ja rahoitustuotot; muut A A  
92100 9210 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista H H3 294
92110 9211 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista A A  
93100 9310 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista H H3 296
93110 9311 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista A A  
94100 9410 Korkokulut ja muut rahoituskulut H H3  
94200 9420 Saman konsernin yrityksille H H4 300
94210 9421 Korkokulut ja muut rahoituskulut; konserni A A  
94300 9430 Muille H H4 302
94310 9431 Korkokulut ja muut rahoituskulut; muut A A  
95877 9587 - Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä H H2 309
96988 9698 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ H H1 319
97000 9700 Satunnaiset erät H H2  
97100 9710 Satunnaiset tuotot H H3 351
97110 9711 Satunnaiset tuotot A A  
97200 9720 Satunnaiset kulut H H3 361
97210 9721 Satunnaiset kulut A A  
97300 9730 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H H3  
97310 9731 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta A A  
97400 9740 Satunnaisten erien tuloverot H H3  
97410 9741 Satunnaisten erien tuloverot A A  
97877 9787 - Satunnaiset erät yhteensä H H2 369
97988 9798 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA H H1 379
98000 9800 Tilinpäätössiirrot H H2  
98100 9810 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) H H3 381
98110 9811 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) A A  
98200 9820 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) H H3 383
98210 9821 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) A A  
98877 9887 - Tilinpäätössiirrot yhteensä H H2 389
99000 9900 - Tuloverot H H2 390
99100 9910 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot H H3  
99110 9911 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot A A  
99300 9930 Laskennalliset verot H H3  
99310 9931 Laskennalliset verot A A  
99400 9940 - Muut välittömät verot H H2 396
99410 9941 Muut välittömät verot A A  
99500 9950 - Vähemmistöosuudet H H2  
99510 9951 Vähemmistöosuudet A A  
99900 9990 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) H H1 399

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14