Etusivulle
Laaja Tulos
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

  polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Laaja. Suppea>  Laaja Tulos>  
Suppea Tase 
Suppea Tulos 
Laaja Tase 
Laaja Tulos 

 Sivulla oleva tililuettelo tekstimuodossa kopioituna on LGPL lisensoitu. Kopioi sen mukaan 'Kiitos & Juridiikka' sivulta lisenssi ja lisenssin tietotaulu.

 KahlausLaituri ihmisille ja kauniiseen maisemaan. Avaa ruohikko tai ota kiviranta virkistyskäyttöön. Myrkytön, turvallinen, valaistu.      TurvaHehkuvalo ECOaurora. Toimii ilman sähköä. Hehkuu 15 tuntia, toimii ulkona yli 20 vuotta. Suojaa vaarapaikat ulkona ja sisällä ! Avaa esite.
Tuloslaskelma, laaja tililuettelo - tilikartta

  • Alla oleva laajan tililuettelon Tuloslaskelma on muokattu nettiä varten ja siinä voi olla virheitä. Jäsennetyn version näyte on täällä. Uusimman  tilit.info tilijärjestelmän voit imuroida täältä - siinä on kaikki.
           
 Tunnus
  
  Ryhmänimi, Tilinimi
  
 Ryhmä/
Tili
Ryhmä-
taso/Tili 
TYVI-
tunnus
5
merkkiä
4
merkkiä
  H / A H0-H5 /
A
 

 

30000 3000 T u l o s l a s k e l m a   (laaja) H H0  
30020 3002 Myyntituotot H H1  
30100 3010 Yleiset myyntitilit H H3  
30120 3012 Myynti A A  
30130 3013 Myynti 2 A A  
30140 3014 Myynti 3 A A  
30150 3015 Myynti 4 A A  
30160 3016 Myynti 5 A A  
30170 3017 Myynti 6 A A  
30180 3018 Myynti 7 A A  
30190 3019 Myynti 8 A A  
30220 3022 Myynti 9 A A  
30230 3023 Myynti 10 A A  
32100 3210 Oheispalvelut H H3  
32120 3212 Puhelintuotot A A  
32130 3213 Veikkaustuotot A A  
32140 3214 Automaattituotot A A  
32190 3219 Muut oheispalvelutuotot A A  
32500 3250 Toimitusveloitukset ja osamaksulisät H H3  
32520 3252 Laskutuslisät A A  
32530 3253 Kuljetusvakuutukset A A  
32540 3254 Kuljetusveloitukset A A  
32550 3255 Muut toimitusveloitukset A A  
32560 3256 Osamaksulisät A A  
33100 3310 Komissiokauppa ja agentuuri H H3  
33120 3312 Komissiomyynti A A  
33130 3313 Komissio-ostot A A  
33140 3314 Välityspalvelutuotot A A  
33500 3350 Tavaravienti H H3  
33520 3352 Tavaramyynti Ahvenanmaalle A A  
33530 3353 Yhteisömyynti EMU-maat A A  
33540 3354 Yhteisömyynti muut EU-maat A A  
33550 3355 Kolmikantamyynti A A  
33560 3356 Myynti yhteisön ulkopuolelle A A  
34100 3410 Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet H H3  
34120 3412 Myynti käytetyt tavarat A A  
34130 3413 Myynti käytetyt tavarat marginaalimenettely A A  
34140 3414 Myynti taide-, keräily- ja antiikkiesineet A A  
34150 3415 Myynti taide-, keräily-ja antiikkiesineet marginaalimenettely A A  
34500 3450 Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt H H3  
34520 3452 Kiinteistöjen myynti A A  
34530 3453 Vuokratuotot A A  
34540 3454 Arvopapereiden myynti A A  
34550 3455 Osinkotuotot A A  
34560 3456 Korkotuotot A A  
34590 3459 Muut kiinteistö- ja arvopaperituotot A A  
35100 3510 Myynnin oikaisuerät H H3  
35120 3512 Myynnin alennukset A A  
35130 3513 Yhteisömyynnin alennukset EMU-maat A A  
35140 3514 Yhteisömyynnin alennukset muut EU-maat A A  
35150 3515 Apteekkimaksu A A  
35160 3516 Muut välilliset verot A A  
35170 3517 Maksut asiakkaan puolesta A A  
35180 3518 Myynnin valuuttakurssierot A A  
35290 3529 Muut myynnin oikaisuerät A A  
35988 3598 L I I K E V A I H T O H H1 101
36100 3610 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) H H2 110
36120 3612 Valmiiden tuotteiden varaston muutos A A  
36130 3613 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos A A  
36140 3614 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen arvonalennus A A  
36500 3650 Valmistus omaan käyttöön (+) H H2 112
36520 3652 Valmistus omaan käyttöön, aineettomat hyödykkeet A A  
36530 3653 Valmistus omaan käyttöön, aineelliset hyödykkeet A A  
37100 3710 Liiketoiminnan muut tuotot H H2 114
37120 3712 Käyttöomaisuuden myyntivoitot A A  
37130 3713 Myyntivoitto liiketoimintakaupoista A A  
37170 3717 Leasinghyvitykset A A  
37180 3718 Keskeytysvakuutuskorvaukset A A  
37190 3719 Vakuutusten takaisinostoarvot A A  
37220 3722 Saadut vahingonkorvaukset A A  
37230 3723 Vuokratuotot kiinteistöistä A A  
37240 3724 Vuokratuotot huoneistoista A A  
37250 3725 Vuokratuotot henkilöstön virkistystiloista A A  
37260 3726 Vuokratuotot koneista ja kalustosta A A  
37270 3727 Muut vuokratuotot A A  
37280 3728 Saadut avustukset A A  
37290 3729 Saadut työllistämiskorvaukset A A  
37320 3732 Saadut oppisopimuskorvaukset A A  
37330 3733 Saadut tuet A A  
37340 3734 Työvoiman vuokraustuotot A A  
37350 3735 Kuljetuspalvelutuotot A A  
37360 3736 Toimistopalvelutuotot A A  
37370 3737 Tietoliikennepalvelutuotot A A  
37380 3738 Muut palvelutuotot A A  
37390 3739 Rojaltit A A  
37420 3742 Provisiot A A  
37430 3743 Lisenssimaksut A A  
37440 3744 Asiamiespalkkiot A A  
37460 3746 Muut palkkiot ja korvaukset A A  
37490 3749 Fuusiovoitto A A  
37890 3789 Muut liiketoiminnan muut tuotot A A  
40000 4000 Materiaalit ja palvelut H H2  
40020 4002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat H H3  
40050 4005 Ostot tilikauden aikana H H4 122
40100 4010 Aine-, tarvike- ja tavaraostot H H5  
40120 4012 Ostot A A  
40130 4013 Ostot 2 A A  
40140 4014 Ostot 3 A A  
40150 4015 Ostot 4 A A  
40160 4016 Ostot 5 A A  
40170 4017 Ostot 6 A A  
40180 4018 Ostot 7 A A  
40190 4019 Ostot välitysmyynti A A  
40220 4022 Ostot, ostaja verovelvollinen A A  
41100 4110 Tavaratuonti H H5  
41120 4112 Tavaraostot Ahvenanmaalta A A  
41130 4113 Verot ja muut maksut Ahvenanmaan maahantuonnissa A A  
41140 4114 Yhteisöhankinnat A A  
41150 4115 Välittäjän kolmikantaosto A A  
41160 4116 Ostot tuonti A A  
41170 4117 Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa A A  
41500 4150 Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet H H5  
41520 4152 Ostot käytetyt tavarat A A  
41530 4153 Ostot käytetyt tavarat marginaalimenettely A A  
41540 4154 Ostot taide, keräily- ja antiikkiesineet A A  
41550 4155 Ostot taide, keräily- ja antiikkiesineet marginaalimenettely A A  
42100 4210 Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt H H5  
42120 4212 Kiinteistöostot A A  
42130 4213 Arvopapereiden ostot A A  
42140 4214 Muut vaihto-omaisuusosakkeiden kulut A A  
43100 4310 Ostojen oikaisuerät H H5  
43120 4312 Ostojen alennukset A A  
43130 4313 Yhteisöhankintojen alennukset A A  
43150 4315 Palautetut tavarat ja päällykset A A  
43160 4316 Saadut vahingonkorvaukset A A  
43170 4317 Saadut avustukset materiaalihankintoihin A A  
43180 4318 Ostorahdit A A  
43190 4319 Yhteisökuljetus A A  
43220 4322 Ostojen kuljetusvakuutusmaksut A A  
43230 4323 Tuontihuolinta A A  
43240 4324 Muut hankintakulut A A  
43250 4325 Yksityiskäyttö A A  
43260 4326 Liikkeen käyttö A A  
43270 4327 Myynti henkilökunnalle A A  
43280 4328 Ostojen valuuttakurssierot A A  
43290 4329 Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero A A  
43490 4349 Muut ostojen oikaisuerät A A  
44100 4410 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) H H4 128
44120 4412 Aine- ja tarvikevaraston muutos A A  
44130 4413 Tavaravaraston muutos A A  
44140 4414 Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos A A  
44160 4416 Aine-, tarvike-, tavara- ja muiden vaihto-omaisuusvarast. arvonalennus A A  
44500 4450 Ulkopuoliset palvelut H H3 130
44520 4452 Alihankinta 1 A A  
44530 4453 Alihankinta 2 A A  
44540 4454 Alihankinta 3 A A  
44550 4455 Vuokrattu työvoima A A  
44560 4456 Muut ulkopuoliset palvelut A A  
44977 4497 - Materiaalit ja palvelut yhteensä H H2 139
49988 4998 B R U T T O T U L O S H H1  
50000 5000 Henkilöstökulut H H2  
50020 5002 Palkat ja palkkiot H H3 141
50050 5005 Työntekijöiden palkat ja palkkiot H H4  
50100 5010 Työssäoloajan normaalipalkat H H5  
50120 5012 Työntekijäpalkat A A  
50130 5013 Kuukausipalkat A A  
50140 5014 Tuntipalkat A A  
50170 5017 Ulkomaan työskentelyn palkat A A  
50180 5018 Palkat, lähdeveronalaiset A A  
50290 5029 Palkkojen jaksotus A A  
51100 5110 Lisät ja korvaukset H H5  
51120 5112 Ylityönlisät A A  
51130 5113 Muut palkanlisät A A  
51140 5114 Ennakonpidätyksen alaiset päivärahat A A  
51150 5115 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset A A  
51180 5118 Osapalkkiot A A  
51190 5119 Kannustuspalkkiot A A  
51220 5122 Lisien, korvausten ja palkkioiden jaksotus A A  
52100 5210 Palkkiot H H5  
52120 5212 Palkkiot A A  
52130 5213 Palkkioiden jaksotus A A  
53100 5310 Loma-ajan ja sosiaalipalkat H H5  
53120 5312 Vuosilomapalkat A A  
53130 5313 Vuosilomakorvaukset A A  
53140 5314 Lomaltapaluurahat A A  
53150 5315 Lomapalkkojen jaksotus A A  
53160 5316 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat A A  
53170 5317 Muut sosiaalipalkat A A  
53230 5323 Sosiaalipalkkojen jaksotus A A  
54100 5410 Luontoisedut H H5  
54120 5412 Asuntoedut A A  
54130 5413 Ravintoedut A A  
54140 5414 Autoedut A A  
54150 5415 Puhelinedut A A  
54190 5419 Muut luontoisedut A A  
54500 5450 Saadut korvaukset palkoista H H5  
54520 5452 Saadut sairausvakuutuskorvaukset A A  
54530 5453 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset A A  
54540 5454 Korvausten jaksotus A A  
56050 5605 Johdon palkat H H4  
56100 5610 Johdon palkat ja palkkiot H H5  
56120 5612 Johdon palkat A A  
56130 5613 Johdon osapalkkiot A A  
56140 5614 Johdon vuosilomapalkat A A  
56150 5615 Johdon vuosilomakorvaukset A A  
56160 5616 Johdon lomaltapaluurahat A A  
56190 5619 Johdon palkkojen jaksotus A A  
57100 5710 Johdon luontoisedut H H5  
57120 5712 Johdon asuntoedut A A  
57130 5713 Johdon ravintoedut A A  
57140 5714 Johdon autoedut A A  
57150 5715 Johdon puhelinedut A A  
57160 5716 Johdon muut luontoisedut A A  
57500 5750 Saadut korvaukset johdon palkoista H H5  
57520 5752 Saadut sairausvakuutuskorvaukset A A  
57530 5753 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset A A  
57540 5754 Korvausten jaksotus A A  
58050 5805 Osakkaiden ja omaisten palkat H H4  
58100 5810 Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot H H5  
58120 5812 Osakkaiden/omaisten palkat A A  
58130 5813 Osakkaiden/omaisten osapalkkiot A A  
58140 5814 Osakkaiden/omaisten vuosilomapalkat A A  
58150 5815 Osakkaiden/omaisten vuosilomakorvaukset A A  
58160 5816 Osakkaiden/omaisten lomaltapaluurahat A A  
58190 5819 Osakkaiden/omaisten palkkojen jaksotus A A  
59100 5910 Osakkaiden ja omaisten luontoisedut H H5  
59120 5912 Osakkaiden/omaisten asuntoedut A A  
59130 5913 Osakkaiden/omaisten ravintoedut A A  
59140 5914 Osakkaiden/omaisten autoedut A A  
59150 5915 Osakkaiden/omaisten puhelinedut A A  
59160 5916 Osakkaiden/omaisten muut luontoisedut A A  
59500 5950 Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista H H5  
59520 5952 Saadut sairausvakuutuskorvaukset A A  
59530 5953 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset A A  
59540 5954 Korvausten jaksotus A A  
59800 5980 Luontoisetujen vastatili H H4  
59810 5981 Luontoisetujen vastatili A A  
60000 6000 Henkilösivukulut H H3  
60050 6005 Eläkekulut H H4 151
60100 6010 Maksetut eläkkeet H H5  
60120 6012 Maksetut eläkkeet A A  
60130 6013 Eläkkeiden jaksotus A A  
61100 6110 Eläkevakuutusmaksut H H5  
61120 6112 YEL-maksut A A  
61130 6113 YEL-maksujen jaksotus A A  
61220 6122 TEL-maksut A A  
61230 6123 Työntekijäin TEL-maksut A A  
61240 6124 TEL-maksujen jaksotus A A  
61320 6132 TaEL-maksut A A  
61330 6133 Työntekijäin TaEL-maksut A A  
61340 6134 TaEL-maksujen jaksotus A A  
61420 6142 LEL-maksut A A  
61430 6143 Työntekijäin LEL-maksut A A  
61440 6144 LEL-maksujen jaksotus A A  
61720 6172 Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut A A  
61730 6173 Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen jaksotus A A  
61820 6182 Muut pakolliset eläkevakuutusmaksut A A  
61830 6183 Muiden pakollisten eläkevakuutusmaksujen jaksotus A A  
62100 6210 Tilikauden aikainen jaksotus H H5  
62110 6211 Tilikauden aikainen jaksotus A A  
63000 6300 Muut henkilösivukulut H H4 156
63100 6310 Sosiaaliturvamaksut H H5  
63120 6312 Sosiaaliturvamaksut A A  
63130 6313 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus A A  
64100 6410 Pakolliset vakuutusmaksut H H5  
64120 6412 Tapaturmavakuutusmaksut A A  
64130 6413 Työttömyysvakuutusmaksut A A  
64140 6414 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut A A  
64150 6415 Ryhmähenkivakuutusmaksut A A  
64220 6422 Muut pakolliset vakuutusmaksut A A  
64230 6423 Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus A A  
65100 6510 Muut henkilöstön vakuutusmaksut H H5  
65120 6512 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) A A  
65190 6519 Henkilövakuutusmaksujen jaksotus A A  
66100 6610 Tilikauden aikainen jaksotus H H5  
66110 6611 Tilikauden aikainen jaksotus A A  
67877 6787 - Henkilöstökulut yhteensä H H2 159
68000 6800 Poistot ja arvonalentumiset H H2  
68100 6810 Suunnitelman mukaiset poistot H H3 161
68120 6812 Poisto perustamismenoista A A  
68130 6813 Poisto tutkimusmenoista A A  
68140 6814 Poisto kehittämismenoista A A  
68150 6815 Poisto aineettomista oikeuksista A A  
68160 6816 Poisto liikearvosta A A  
68190 6819 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista A A  
68220 6822 Poisto rakennuksista ja rakennelmista A A  
68230 6823 Poisto koneista ja kalustosta A A  
68290 6829 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä A A  
69100 6910 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys H H3  
69120 6912 Poisto konserniaktiivasta A A  
69130 6913 Konsernireservin vähennys A A  
69500 6950 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä H H3 177
69520 6952 Arvonalentumiset maa- ja vesialueista A A  
69530 6953 Arvonalentumiset sumu-poistettavista pysyvistä vastaavista A A  
69540 6954 Arvonalentumiset ennakkomaksuista A A  
69550 6955 Arvonalennusten palautukset A A  
69800 6980 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset H H3 178
69810 6981 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset A A  
69877 6987 - Poistot ja arvonalentumiset yhteensä H H2 179
70000 7000 Liiketoiminnan muut kulut H H2  
70100 7010 Vapaaehtoiset henkilösivukulut H H3  
70120 7012 Henkilökunnan koulutus A A  
70130 7013 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat A A  
70140 7014 Virkistys- ja harrastustoiminta A A  
70160 7016 Loma-asuntojen hoitokulut A A  
70170 7017 Työterveyshuolto A A  
70180 7018 Saadut Kela-korvaukset A A  
70220 7022 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit A A  
70230 7023 Henkilökunnan ruokalan kulut A A  
70240 7024 Ruokatarjoilun omaan käyttöön ottamisen arvonlisävero A A  
70250 7025 Saadut ruokakorvaukset A A  
70260 7026 Kahvitarvikkeet A A  
70320 7032 Työvaatteet A A  
70330 7033 Suojavälineet A A  
70420 7042 Henkilöstön hankintakulut A A  
70430 7043 Työpaikkailmoitukset A A  
70440 7044 Lahjat henkilökunnalle A A  
70790 7079 Muut henkilösivukulut A A  
72100 7210 Toimitilakulut H H3  
72120 7212 Maa-aluevuokrat A A  
72130 7213 Kiinteistöjen vuokrat A A  
72140 7214 Toimitilavastikkeet A A  
72150 7215 Toimitilavuokrat A A  
72160 7216 Varastovastikkeet A A  
72220 7222 Varastovuokrat A A  
72230 7223 Autotallivastikkeet A A  
72240 7224 Autotalli- ja autopaikkavuokrat A A  
72250 7225 Henkilöstöasuntojen vastikkeet A A  
72260 7226 Henkilöstöasuntojen vuokrat A A  
72270 7227 Asuinhuoneistojen vastikkeet A A  
72280 7228 Muut vuokrat ja vastikkeet A A  
72320 7232 Energian erityisvähennys A A  
72420 7242 Hallinto A A  
72520 7252 Käyttö ja huolto A A  
72530 7253 Ulkoalueiden hoito A A  
72540 7254 Siivous ja puhtaanapito A A  
72550 7255 Lämmitys A A  
72560 7256 Vesi ja jätevesi A A  
72570 7257 Sähkö ja kaasu A A  
72580 7258 Jätehuolto A A  
72620 7262 Vahinkovakuutukset A A  
72630 7263 Kiinteistövero A A  
72640 7264 Korjaukset A A  
72650 7265 Saadut vakuutuskorvaukset A A  
72660 7266 Muut toimitilojen hoitokulut A A  
72670 7267 Vartiointi- ja turvallisuuskulut A A  
72890 7289 Muut toimitilakulut A A  
75100 7510 Ajoneuvokulut H H3  
75120 7512 Ajoneuvoleasing A A  
75130 7513 Leasinghyvitykset A A  
75140 7514 Ajoneuvovuokrat A A  
75150 7515 Ajoneuvojen polttoaine A A  
75160 7516 Ajoneuvojen huolto ja korjaus A A  
75170 7517 Renkaat ja autotarvikkeet A A  
75220 7522 Ajoneuvojen julkiset maksut A A  
75230 7523 Ajoneuvovakuutukset A A  
75240 7524 Kolarivahingot A A  
75250 7525 Maksetut vahingonkorvaukset A A  
75260 7526 Maksetut ajoneuvokorvaukset A A  
75490 7549 Muut ajoneuvokulut A A  
76100 7610 Atk-laite ja -ohjelmistokulut H H3  
76120 7612 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing A A  
76130 7613 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat A A  
76140 7614 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito A A  
76150 7615 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset A A  
76220 7622 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto) A A  
76230 7623 Atk-laitteiden pienhankinnat A A  
76890 7689 Muut atk-laite- ja -ohjelmistokulut A A  
77100 7710 Muut kone- ja kalustokulut H H3  
77120 7712 Kone- ja kalustoleasing A A  
77130 7713 Kone- ja kalustovuokrat A A  
77140 7714 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus A A  
77220 7722 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) A A  
77230 7723 Koneiden ja kaluston pienhankinnat A A  
77240 7724 Maksetut työkalukorvaukset A A  
77890 7789 Muut kone- ja kalustokulut A A  
78100 7810 Matkakulut H H3  
78120 7812 Matkaliput A A  
78130 7813 Taksikulut A A  
78140 7814 Hotelli- ym. majoitus A A  
78150 7815 Ruokailut matkalla A A  
78160 7816 Matkavakuutukset A A  
78170 7817 Paikoituskulut A A  
78180 7818 Muut matkakulut A A  
78190 7819 Kilometrikorvaukset A A  
78220 7822 Päivärahat A A  
78230 7823 Ulkomaan päivärahat A A  
78240 7824 Yömatkarahat A A  
78250 7825 Ateriakorvaukset A A  
79100 7910 Edustuskulut H H3  
79120 7912 Edustustilaisuudet A A  
79130 7913 Edustuslahjat A A  
79140 7914 Edustusmatkat A A  
79150 7915 Edustustilat A A  
79490 7949 Muut edustuskulut A A  
80100 8010 Myyntikulut H H3  
80120 8012 Maksetut myyntiprovisiot A A  
80130 8013 Luottokorttiprovisiot A A  
80140 8014 Myyntirahdit A A  
80150 8015 Myyntihuolinta A A  
80490 8049 Muut myyntikulut A A  
81100 8110 Markkinointikulut H H3  
81120 8112 Mainostoimistopalvelut A A  
81130 8113 Suoramainonta A A  
81140 8114 Ilmoitusmainonta A A  
81150 8115 TV- ja radiomainonta A A  
81160 8116 Internetmainonta A A  
81170 8117 Mainosteippaukset A A  
81180 8118 Ulkomainonta A A  
81190 8119 Mainosmateriaali ja tarvikkeet A A  
81220 8122 Mainoslahjat ja palkinnot A A  
81230 8123 Muut mainoskulut A A  
81240 8124 Markkinointitilaisuudet A A  
81250 8125 Markkinatutkimukset A A  
81260 8126 Messut ja näyttelyt A A  
81270 8127 Asiakaslehdet A A  
81280 8128 Asiakasviihde A A  
81290 8129 Somisteet, kukat A A  
81320 8132 Tavaranäytteet A A  
81330 8133 Maksettu markkinointituki A A  
81340 8134 Muut myynnin edistämiskulut A A  
81350 8135 Suhdetoimintakulut A A  
81360 8136 Kannatusilmoitukset ja -maksut A A  
81370 8137 Huomionosoitukset A A  
81380 8138 Lahjoitukset A A  
83100 8310 Tutkimus- ja kehityskulut H H3  
83120 8312 Tuotekehityspalvelut A A  
83130 8313 Patentit, mallisuoja ja tavaramerkit A A  
83140 8314 Laaduntarkkailu A A  
83150 8315 Sertifiointi ja laatutodistukset A A  
83160 8316 Koulutus A A  
83490 8349 Muut tutkimus- ja kehityskulut A A  
84100 8410 Hallintopalvelut H H3  
84120 8412 Vuokratyövoima A A  
84130 8413 Taloushallintopalvelut A A  
84140 8414 Tilintarkastuspalvelut A A  
84160 8416 Laki ja konsultointipalvelut A A  
84170 8417 Perintä- ja luottotietopalvelut A A  
84180 8418 Muut hallintopalvelut A A  
84190 8419 Viranomaismaksut A A  
85100 8510 Muut hallintokulut H H3  
85120 8512 Kirjat A A  
85130 8513 Lehdet A A  
85140 8514 Tietopalvelut A A  
85150 8515 Jäsenmaksut A A  
85190 8519 Muu tiedonhankinta A A  
85220 8522 Puhelinkulut A A  
85230 8523 Matkapuhelinkulut A A  
85240 8524 Telefaxkulut A A  
85250 8525 Datasiirtokulut A A  
85260 8526 Posti- ja lähettikulut A A  
85270 8527 Arvo-osuuksien hoitokulut A A  
85280 8528 Rahaliikenteen kulut A A  
85290 8529 Pyöristyserot A A  
85320 8532 Vastuuvakuutukset A A  
85330 8533 Esinevakuutukset A A  
85340 8534 Muut vakuutukset A A  
85350 8535 Maksetut vahingonkorvaukset A A  
85420 8542 Toimistotarvikkeet A A  
85430 8543 Lomakkeet ja painatuskulut A A  
85440 8544 Valokopiot A A  
85520 8552 Kokous- ja neuvottelukulut A A  
85890 8589 Muut hallintokulut A A  
86100 8610 Muut liikekulut H H3  
86120 8612 Myynnin luottotappiot A A  
86130 8613 Yhteisömyynnin luottotappiot A A  
86140 8614 Marginaaliverotusmyynnin luottotappiot A A  
86150 8615 Palautuneet luottotappiot A A  
86160 8616 Veronkorotukset, vähennyskelpoiset A A  
86170 8617 Muut vähennyskelpoiset liikekulut A A  
86180 8618 Veronkorotukset, vähennyskelvottomat A A  
86190 8619 Sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut rangaistusmaksut A A  
86220 8622 Fuusiotappio A A  
86230 8623 Muut vähennyskelvottomat liikekulut A A  
86240 8624 Käyttöomaisuuden luovutustappiot A A  
87100 8710 Täsmäytyserot H H3  
87110 8711 Täsmäytyserot A A  
88877 8887 - Liiketoiminnan muut kulut yhteensä H H2 273
89100 8910 - Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H H2  
89120 8912 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta A A  
89988 8998 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) H H1 274
90000 9000 Rahoitustuotot ja -kulut H H2  
90100 9010 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä H H3 281
90120 9012 Osinkotuotot konserniyrityksiltä A A  
90130 9013 Osuuskorot konserniyrityksiltä A A  
90190 9019 Muut tuotot konserniyrityksiltä A A  
90200 9020 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H H3  
90210 9021 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta A A  
90300 9030 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä H H3 283
90320 9032 Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä A A  
90330 9033 Osuuskorot omistusyhteysyrityksiltä A A  
90390 9039 Muut tuotot omistysyhteysyrityksiltä A A  
90400 9040 Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä H H3  
90410 9041 Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä A A  
90500 9050 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista H H3  
90600 9060 Saman konsernin yrityksiltä H H4 285
90610 9061 Sijoitustuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista konserniin A A  
90700 9070 Muilta H H4 287
90720 9072 Osinkotuotot A A  
90730 9073 Osuuskorot A A  
90740 9074 Yhtiöveronhyvitystuotot A A  
90750 9075 Voitto-osuus yhtymistä A A  
90760 9076 Luovutusvoitot osuuksista A A  
90770 9077 Muut tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista A A  
91100 9110 Muut korko- ja rahoitustuotot H H3  
91200 9120 Saman konsernin yrityksiltä H H4 290
91210 9121 Korko- ja rahoitustuotot konsernisaamisista A A  
91300 9130 Muilta H H4 292
91320 9132 Korkotuotot omistusyhteysyrityssaamisista A A  
91330 9133 Korkotuotot myyntisaamisista A A  
91340 9134 Korkotuotot osamaksusaamisista A A  
91350 9135 Korkotuotot lainasaamisista A A  
91360 9136 Korkotuotot henkilökuntasaamisista A A  
91370 9137 Korkotuotot osakaslainasaamisista A A  
91380 9138 Korkotuotot pankkisaamisista A A  
91390 9139 Korkotuotot talletuksista A A  
91420 9142 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko A A  
91430 9143 Muut korkotuotot A A  
91440 9144 Valuuttakurssivoitot A A  
91450 9145 Osinkotuotot rahoitusarvopapereista A A  
91460 9146 Muut tuotot rahoitusarvopapereista A A  
91890 9189 Muut rahoitustuotot A A  
92100 9210 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista H H3 294
92120 9212 Konserniosuuksien arvonalentumiset A A  
92130 9213 Konsernisaamisten arvonalentumiset A A  
92140 9214 Omistusyhteysyritysosuuksien arvonalentumiset A A  
92150 9215 Omistusyhteysyrityssaamisten arvonalentumiset A A  
92160 9216 Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset A A  
92170 9217 Saamisten arvonalentumiset A A  
92180 9218 Arvonalentumisten palautukset A A  
93100 9310 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista H H3 296
93120 9312 Konserniosuuksien arvonalentumiset A A  
93130 9313 Omistusyhteysyritysosuuksien arvonalentumiset A A  
93140 9314 Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset A A  
93150 9315 Muiden rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset A A  
93160 9316 Arvonalentumisten palautukset A A  
94100 9410 Korkokulut ja muut rahoituskulut H H3  
94200 9420 Saman konsernin yrityksille H H4 300
94220 9422 Korkokulut veloista konserniyrityksille A A  
94290 9429 Muut rahoituskulut konserniyrityksille A A  
94300 9430 Muille H H4 302
94320 9432 Korkokulut joukkovelkakirjalainoista A A  
94330 9433 Korkokulut vaihtovelkakirjalainoista A A  
94340 9434 Korkokulut rahoituslaitoslainoista A A  
94350 9435 Korkokulut rahoitusyhtiölainoista A A  
94360 9436 Korkokulut eläkelainoista A A  
94370 9437 Korkokulut ostoveloista A A  
94380 9438 Korkokulut rahoitusvekseleistä A A  
94390 9439 Korkokulut omistusyhteysyrityslainoista A A  
94420 9442 Korkokulut osakaslainoista A A  
94430 9443 Maksettava yhteisökorko / jäännösveron korko A A  
94440 9444 Verojen viivästysseuraamukset A A  
94450 9445 Muut korkokulut A A  
94460 9446 Lainojen hoitokulut A A  
94470 9447 Limiittipalkkiot A A  
94480 9448 Takausprovisiot A A  
94490 9449 Luottovakuutukset A A  
94520 9452 Kiinnityskulut A A  
94530 9453 Perimiskulut A A  
94540 9454 Kurssitappiot A A  
94550 9455 Factoring-kulut A A  
94560 9456 Terminointikulut A A  
94570 9457 Saamisten luottotappiot A A  
94580 9458 Muut kulut rahoitusarvopapereista A A  
94890 9489 Muut rahoituskulut A A  
95877 9587 - Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä H H2 309
96988 9698 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ H H1 319
97000 9700 Satunnaiset erät H H2  
97100 9710 Satunnaiset tuotot H H3 351
97120 9712 Satunnaiset tuotot A A  
97130 9713 Satunnaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot A A  
97140 9714 Saadut konserniavustukset A A  
97150 9715 Satunnainen fuusiovoitto A A  
97200 9720 Satunnaiset kulut H H3 361
97220 9722 Satunnaiset kulut A A  
97230 9723 Satunnaiset käyttöomaisuuden myyntitappiot A A  
97240 9724 Annetut konserniavustukset A A  
97250 9725 Satunnainen fuusiotappio A A  
97300 9730 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) H H3  
97310 9731 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta A A  
97400 9740 Satunnaisten erien tuloverot H H3  
97410 9741 Satunnaisten erien tuloverot A A  
97877 9787 - Satunnaiset erät yhteensä H H2 369
97988 9798 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA H H1 379
98000 9800 Tilinpäätössiirrot H H2  
98100 9810 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) H H3 381
98120 9812 Aineettomien hyödykkeiden poistoeron muutos A A  
98130 9813 Rakennusten poistoeron muutos A A  
98140 9814 Koneiden ja kaluston poistoeron muutos A A  
98150 9815 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoeron muutos A A  
98200 9820 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) H H3 383
98220 9822 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos A A  
98230 9823 Toimitilan jälleenhankintavarauksen muutos A A  
98240 9824 Takuuvarauksen muutos A A  
98250 9825 Toimintavarauksen muutos A A  
98260 9826 Hankintamenon muutosvarauksen muutos A A  
98290 9829 Muiden vapaaehtoisten varausten muutos A A  
98877 9887 - Tilinpäätössiirrot yhteensä H H2 389
99000 9900 - Tuloverot H H2 390
99100 9910 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot H H3  
99120 9912 Ennakkoverot A A  
99130 9913 Ennakonpidätys työkorvauksista A A  
99140 9914 Veronhyvitys osingoista A A  
99150 9915 Lähdeverot A A  
99160 9916 Tilikauden verojaksotus A A  
99170 9917 Veronpalautukset / jäännösverot A A  
99190 9919 Muut tuloverot A A  
99300 9930 Laskennalliset verot H H3  
99310 9931 Laskennalliset verot A A  
99400 9940 - Muut välittömät verot H H2 396
99410 9941 Varallisuusvero A A  
99500 9950 - Vähemmistöosuudet H H2  
99510 9951 Vähemmistöosuudet A A  
99900 9990 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) H H1 399
99988 9998 Tilikauden tappio A A  
99999 9999 Tilikauden voitto A A  

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14