Etusivulle
Tilit
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Tunnukset>  Tilit>  
Perusteet 
Ryhmät 
Tilit 
Summat 
Lisääminen 

Tilejä on kolmea lajia

    Tavalliset tilit
    
'Nippu'tili
    
'Muu(t)...' tili
 

 • Havainnekuva liittyy lähes joka asiaan. Kuva avautuu, kun näpäytät pientä kuvaa.

Tavalliset tilit.


 'Tavallisten' tilien tunnukset. Näpäytä - kuva suurenee.

 xxx20, xxx30, xxx40, ..., xxx80 tunnukset.

 • Tavallisen vientejä sisältävän tilin tunnus on xxx20, xxx30, xxx40, ..., xxx80. Jäsennyksessä niiden taustaväri on valkoinen.
 • Tili voidaan myös ajatella ryhmänä. Silloin siihen voidaan sijoittaa 'alatilejä', ks. seuraava kohta.

 xxx2{1-9}, xxx3{1-9}, xxx4{1-9}, ..., xxx8{1-9}.

 • Tilin voi lohkoa pienempiin osiin, alatileihin. Esim.: xxx30 lohkotaan seuraavasti: xxx32, xxx33, xxx34, xxx35, ..., xxx38.
 • Nimeämisessä voi käyttää tällä sivulla esitettyä johdonmukaista nimeämiskäytäntöä: xxxx1 on varattu 'nippu'tilille, xxxx9 on varattu 'Muut...' tilille.

 4- merkkinen luettelo.

 • Tavallisen vientejä sisältävän tilin tunnus on xxx2, xxx3, xxx4, ..., xxx8.
 • Ryhmän sisällä, eli tilien välissä tai perässä, on lähes poikkeuksetta tilaa uuden tilin lisäämiselle.
 • Tilien lohkominen on vaikeahkoa numeroavaruuden rajallisuuden takia.

 Poikkeus.

 • Tunnukset 21 300 - 21 370, Muut rahastot, osuuskunta.
  Numeroavaruus on niin rajallinen, että sekä ryhmien että tilien väli on 10.  4- merkkisessä luettelossa väli on 1 (2 130 - 2 137). Tästä huolimatta tilaa on uusille tileille.

'Nippu'tili.


 'Nipputilin' tunnus. Näpäytä - kuva suurenee.

 xxx10 tunnus.

 • xxx10 tunnus on varattu ryhmän ainoalle tilille. Tiliä kutsutaan nippu- tai koontitiliksi. Tämän tunnuksen huolellinen käyttö tarjoaa sujuvan siirtymisen suppean- ja laajan tililuettelon välillä. Sitä käytetään paljon suppeassa tililuettelossa.
 • Havainnekuva selventää xxx10 tilin pilkkomisen/ lohkomisen tavallisiksi tileiksi. (Näpäytä vasemmalla olevaa kuvaa).
 • Muutamia huomioita:

 Nipputili muiden joukossa.

 • Suppean tililuettelon ryhmässä voi olla nipputili ja tavallisia xxx20, ..., xxx80 tilejä (tai xxx2, ..., xxx8). Tällöin xxx10 tili 'odottaa pilkkomista'. Pitää huomata, että se ei ole 'Muut ...' ryhmä. Esim.:

 

 • Suppeassa tililuettelossa ryhmän 29 300 (tai 2 930) tili 29 310 (tai 2 931). Laajassa tililuettelossa ei ole enää kyseistä tiliä. Kummassakin luettelossa on tilit 29 450 ja 29 590 (tai 2 945 ja 2 959).

 Nipputili laajassa tililuettelossa.

 • Laajassa tililuettelossa xxx10 (tai xxx1) tiliä käytetään ainoastaan silloin, kun se on ryhmän ainoa tili.  Kun tili pilkotaan, tilinumeroa ei käytetä vaan se korvataan tavallisilla xxx20, xxx30, ... (tai xxx2, xxx3, ...) tileillä. Esim.:

 

 • Ryhmä Satunnaiset kulut on 97 200 (tai 9 720).
  Suppeassa luettelossa on vain tili 97 210 (tai 9 721). Laajassa luettelossa on tilit: 97 220, 97 230, 97 240 ja 97 250 (tai 9 722, 9 723, 9 724 ja 9 725).

 xxx1{1-9}.

 • 5- merkkisessä luettelossa on mahdollista ajatella xxx10 tiliä ryhmänä. Silloin siihen voidaan sijoittaa 'alatilejä'  yllä esitetyllä tavalla.

 4- merkkinen luettelo.

 • Nipputilin tunnus on xxx1.
 • Alatilien tekeminen ei ole mahdollista.

'Muu(t)...' tili.


 'Muut...' tilin tunnus. Näpäytä - kuva suurenee.

 xxx90 tunnus.

 • xxx90 tunnus on osittain varattu 'Muut ...' tilille. 'Muut ...' tili on pyritty sijoittamaan tiliryhmän loppuun, siitä tunnus. Esim. seuraavat ovat mahdollisia.

 

 • Pieni ryhmä sisältää vain yhden 100- sarjaisen (esim. xx300) tunnuksen. Silloin 'Muut...' tili sijoitetaan loppuun.
  Esim. ryhmässä 10 800 sen tunnus on 10 890 (tai 1 089).
 • Kun ryhmä sisältää laajemman numeroavaruuden, useita 100- sarjoja, silloin 'Muut ...' tili pyritään sijoittamaan numeroavaruuden loppuun.
  Esim. ryhmässä 72 100 (tai 7 210) sen tunnus on 72 890 (tai 7 289).
 • 'Muut...' tilin tunnus voi loppua myös muuhun numeroon .
  Esim. tunnukset 14 340 ja 14 350 (tai 1 434 ja 1 435).

 xxx9{1-9}

 • 5- merkkisessä luettelossa on mahdollista ajatella xxx90 tiliä ryhmänä. Silloin siihen voidaan sijoittaa 'alatilejä'  yllä esitetyllä tavalla.
 • xxx99 tunnusta kannattanee välttää - se on summan tunnus.

 4- merkkinen luettelo.

 • 'Muut...' tilin tunnus on xxx9. Sama lopputunnus voidaan antaa tavallisellekin tilille, koska numeroavaruus on niin pieni.
 • Alatilien tekeminen ei ole mahdollista. 

Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14