Etusivulle
Perusteet
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

  polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Tunnukset>  Perusteet>  
Perusteet 
Ryhmät 
Tilit 
Summat 
Lisääminen 

Tunnusten ABC

    Pituus, numeroavaruus ja yksilöinti
    
Ryhmätunnukset päättyvät nollaan ('0')
    
Täyttöjärjestys
    
Muut tiedot, sijoituspaikka
 

 • Havainnekuva liittyy lähes joka asiaan. Kuva avautuu, kun näpäytät pientä kuvaa.

Pituus, numeroavaruus ja yksilöinti.


 Tasapituinen, eri tunnus joka rivillä. Näpäytä - kuva suurenee.

 Tunnuksen pituus on aina sama.

 • 5- merkkisessä se on (tietysti) 5 merkkiä, 4- merkkisessä 4 merkkiä.
 • Numeroavaruus on 10 000 - 99 999. Nelimerkkisessä se on 1 000 - 9 999.
 • Useampia merkkejä [6,...] voidaan käyttää tarpeen mukaan.

 Tunnus yksilöi ja järjestää.

 • Yksi tunnus on käytössä vain yhdellä ryhmä- tai tilinimellä. Jokaisella rivillä on siis oma tunnus.
 • Tililuettelo voidaan järjestää nousevasti/ laskevasti tunnuksen perusteella. Jäsennys [rakenne] säilyy.

 

Ryhmätunnukset päättyvät nollaan ('0').


 Ryhmätunnukset päättyvät nollaan ('0').

 Ryhmätunnukset päättyvät nollaan ('0').

 • Toive on/oli, että ylemmän tason (ryhmä)tunnusten perässä on enemmän nollia. Tämä piirre on vain osittain toteutunut. Numeroavaruus oli erittäin varattua numerosarjojen alussa.
   
 • 5- merkkisessä luettelossa ryhmätunnukset on pyritty päättämään xxx00; xx000 tai x0000. Tilit päättyvät xxxx0 tai laajennusten jälkeen xxxx(0, 1 - 9). Summatilit/ryhmät päättyvät xxx77; xxx88 tai xxx99. Lisää Ryhmät- ja Summat- sivulla.

 

 • Tilit päättyvät xxxx0. Kun tilejä lisätään, ne voivat päättyä xxxx(0, 1 - 9). Lisää Tilit- sivulla.
 • 4- merkkisessä luettelossa ryhmätunnukset on pyritty päättämään xxx0; xx00 tai x000. Summatilit/ryhmät päättyvät xxx7; xxx8 tai xxx9. Lisää Ryhmät- ja Summat- sivulla.

 

 • Tilit päättyvät xxx(1 - 9). Tämä tarkoittaa, että viimeisestä numerosta ei voi erottaa summatiliä/ryhmää. Summia on niin vähän, ettei se haitanne. Lisää 'Tilit'- sivulla
 • Jotkut luettelon alussa olevat ryhmätunnukset päättyvät numeroihin 1 - 9. Esim. 'Pysyvät vastaavat' on 1005.

Täyttöjärjestys.


 Joitakin tunnuksia ei käytetä.

 Ei nollien tai blancojen riviä . 

 • Ryhmä- tai tilitunnuksen alussa ei ole nollien- tai 'tyhjien/ blancojen' muodostamaa riviä. (Tarkkaan ottaen, tämä asia on jo mainittu ensimmäisessä kohdassa...).
 • Näitä ei käytetä 5- merkkisessä tililuettelossa: 0000{1-9};
  000{1-9}x; 00{1-9}xx; 0{1-9}xxx; ----{1-9}: ---{1-9}x;
  --{1-9}xx; -{1-9}xxx. Esim.:

 

 • Tunnukset 00001, 0008x, 002xx ja 05xxx ovat sopimattomia, samoin 1, 27, 208 ja 3180.

 Toive: ei edeltävää nollaa . 

 • Ryhmä- tai tilitunnusta ei edellä nolla- tai 'tyhjä/blanco'.
 • Lukuparin ja lukutriplan tulisi päättyä [oikeassa reunassa] muuhun kuin nollaan. Esim. 90xxx ja 620xx olisivat sopimattomia; 91xxx, 92xxx, ... ja 621xxx, 622xx, ..., 629xx ovat sopivia.
 • Vain lukutripla noudattaa tätä. Lukuparit on jätetty ennalleen tuttuuden takia.

 

 • Jos ohjetta seurattaisiin, tunnus tulisi muodostaa järjesteyksessä: 10 000, 11 000, 11 100, 11 110. Tässä luettelossa 111 olisi ensimmäinen lukutripla. 11 1xx ryhmätunnuksen alla olisivat tilit 11 11x, 11 12x jne.
 • Käytännössä numeroavaruus on alussa niin pieni, että luettelossa on toteutettu järjestys: 10 020, 10 050, 10 060, 10 100 ja tili 10 110 'Perustamismenot'. Tämä toimii hyvin.

 4- merkkinen luettelo .

 • 4- merkkisessä luettelossa ei käytetä näitä: 000{1-9}; 00{1-9}x; 0{1-9}xx; ---{1-9}; --{1-9}x; -{1-9}xx.

Muut tiedot, sijoituspaikka.  


 Lisätiedot sijoitetaan lisäsarakkeisiin. Näpäytä - kuva suurenee.

 Tunnuksen pituus on aina sama.

 • Muut tarpeelliset- tai täydentävät tiedot sijoitetaan rivin loppuun. Taulukkoesitystavassa 'lisätään sarakkeita'. Esim.: 

 

 • Tieto sarakkeessa x? voi ilmaista, onko rivi a) ryhmä (~otsikko) vai b) sellainen tili, jonne tehdään vientejä. Edellinen on tällä sivustolla olevissa esimerkeissä ilmaistu kirjaimella 'H' (Header) ja jälkimmäinen kirjaimella 'A' (Account).
 • Toisessa sarakkeessa voidaan ilmaista ryhmän jäsennyksen taso (~otsikkotaso). Esimerkeissä löytyy sarake, jossa jäsennystaso on merkittu kirjain-numeroparein: H0, H1, H2, ... . Tili, jolle tehdään vientejä on merkitty kirjaimella 'A'.
 • TYVI tunnukset merkitään omaan sarakkeeseen. Jne. Esimerkki tällä sivulla.

Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14