Etusivulle
Suppea Tase
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

   polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Laaja. Suppea>  Suppea Tase>  
Suppea Tase 
Suppea Tulos 
Laaja Tase 
Laaja Tulos 

 Sivulla oleva tililuettelo tekstimuodossa kopioituna on LGPL lisensoitu. Kopioi sen mukaan 'Kiitos & Juridiikka' sivulta lisenssi ja lisenssin tietotaulu.

Sijoita LaituriPohja laituritikkaiden alle. Jalkojen alla ei ole enää epämääräistä liejua tai ikäviä kiviä. Avaa sivu ja tutustu.      Laituri ihmisille ja kauniiseen maisemaan. Avaa ruohikko tai ota kiviranta virkistyskäyttöön. Myrkytön, turvallinen, valaistu. Katso kuvat.
Tase, suppea tililuettelo - tilikartta

  • Alla oleva suppean tililuettelon Tase on muokattu nettiä varten ja siinä voi olla virheitä. Jäsennetyn version näyte on täällä. Uusimman  tilit.info tilijärjestelmän voit imuroida täältä - siinä on kaikki.
           
 Tunnus
  
  Ryhmänimi, Tilinimi
  
 Ryhmä/
Tili
Ryhmä-
taso/Tili 
TYVI-
tunnus
5
merkkiä
4
merkkiä
  H / A H0-H5 /
A
 

 

10000 1000 T a s e   (suppea) H H0  
10020 1002 T a s e V a s t a a v a a H H1  
10050 1005 PYSYVÄT VASTAAVAT H H2  
10060 1006 Aineettomat hyödykkeet H H3  
10100 1010 Perustamismenot H H4 411
10110 1011 Perustamismenot A A  
10200 1020 Tutkimusmenot H H4 412
10210 1021 Tutkimusmenot A A  
10300 1030 Kehittämismenot H H4 413
10310 1031 Kehittämismenot A A  
10400 1040 Aineettomat oikeudet H H4 414
10410 1041 Aineettomat oikeudet A A  
10600 1060 Liikearvo H H4 415
10610 1061 Liikearvo A A  
10700 1070 Konserniliikearvo H H4  
10710 1071 Konserniliikearvo A A  
10800 1080 Muut pitkävaikutteiset menot H H4 417
10810 1081 Muut pitkävaikutteiset menot A A  
10900 1090 Ennakkomaksut H H4 418
10910 1091 Ennakkomaksut A A  
10977 1097 Aineettomat hyödykkeet yhteensä H H3 419
11000 1100 Aineelliset hyödykkeet H H3  
11050 1105 Maa- ja vesialueet H H4 421
11100 1110 Omistuskiinteistöt H H5  
11110 1111 Maa- ja vesialueet A A  
11200 1120 Kiinteistöjen vuokraoikeudet H H5  
11210 1121 Maanvuokraoikeudet A A  
11400 1140 Rakennukset ja rakennelmat H H4 422
11500 1150 Omistusrakennukset ja -rakennelmat H H5  
11510 1151 Rakennukset ja rakennelmat A A  
11700 1170 Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet H H5  
11710 1171 Rakennusten vuokraoikeudet A A  
12100 1210 Koneet ja kalusto H H4 423
12110 1211 Koneet ja kalusto A A  
13100 1310 Muut aineelliset hyödykkeet H H4 427
13110 1311 Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelpoiset) A A  
13500 1350 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat H H4 428
13510 1351 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat A A  
13977 1397 Aineelliset hyödykkeet yhteensä H H3 429
14000 1400 Sijoitukset H H3  
14100 1410 Osuudet saman konsernin yrityksissä H H4 431
14110 1411 Osuudet saman konsernin yrityksissä; sijoitukset A A  
14200 1420 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H H4 432
14210 1421 Saamiset saman konsernin yrityksiltä; sijoitukset A A  
14300 1430 Osuudet omistusyhteysyrityksissä H H4 433
14310 1431 Osuudet omistusyhteysyrityksissä; sijoitukset A A  
14400 1440 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H H4 434
14410 1441 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä; sijoitukset A A  
14500 1450 Muut osakkeet ja osuudet H H4 435
14510 1451 Muut osakkeet ja osuudet; sijoitukset A A  
14700 1470 Muut saamiset H H4 436
14710 1471 Muut saamiset; sijoitukset A A  
14800 1480 Omat osakkeet / osuudet H H4 437
14810 1481 Omat osakkeet; sijoitukset A A  
14977 1497 Sijoitukset yhteensä H H3 438
14988 1498 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ H H2 439
15000 1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT H H2  
15050 1505 Vaihto-omaisuus H H3  
15100 1510 Aineet ja tarvikkeet H H4 451
15110 1511 Aineet ja tarvikkeet A A  
15200 1520 Keskeneräiset tuotteet H H4 452
15210 1521 Keskeneräiset tuotteet A A  
15300 1530 Valmiit tuotteet H H4 454
15310 1531 Valmiit tuotteet A A  
15400 1540 Tavarat H H4 456
15410 1541 Tavarat A A  
15500 1550 Muu vaihto-omaisuus H H4 457
15510 1551 Muu vaihto-omaisuus A A  
15600 1560 Ennakkomaksut H H4 458
15610 1561 Ennakkomaksut A A  
15977 1597 Vaihto-omaisuus yhteensä H H3 459
16000 1600 Pitkäaikaiset saamiset H H3  
16100 1610 Myyntisaamiset H H4 461
16110 1611 Myyntisaamiset; pitkäaikaiset A A  
16200 1620 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H H4 462
16210 1621 Saamiset saman konsernin yrityksiltä; pitkäaikaiset A A  
16300 1630 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H H4 463
16310 1631 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä; pitkäaikaiset A A  
16400 1640 Lainasaamiset H H4 464
16410 1641 Lainasaamiset; pitkäaikaiset A A  
16500 1650 Muut saamiset H H4 467
16510 1651 Muut saamiset; pitkäaikaiset A A  
16600 1660 Maksamattomat osakkeet/osuudet H H4 472
16610 1661 Maksamattomat osakkeet/osuudet; pitkäaikaiset A A  
16700 1670 Siirtosaamiset H H4 475
16710 1671 Siirtosaamiset; pitkäaikaiset A A  
16800 1680 Laskennalliset verosaamiset H H4  
16810 1681 Laskennalliset verosaamiset; pitkäaikaiset A A  
16977 1697 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä H H3 479
17000 1700 Lyhytaikaiset saamiset H H3  
17100 1710 Myyntisaamiset H H4 481
17110 1711 Myyntisaamiset A A  
17400 1740 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H H4 482
17410 1741 Saamiset saman konsernin yrityksiltä A A  
17500 1750 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H H4 483
17510 1751 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä A A  
17600 1760 Lainasaamiset H H4 484
17610 1761 Lainasaamiset A A  
17700 1770 Muut saamiset H H4 487
17710 1771 Muut saamiset A A  
17900 1790 Maksamattomat osakkeet/osuudet H H4 492
17910 1791 Maksamattomat osakkeet/osuudet A A  
18100 1810 Siirtosaamiset H H4 495
18110 1811 Siirtosaamiset A A  
18400 1840 Laskennalliset verosaamiset H H4  
18410 1841 Laskennalliset verosaamiset A A  
18477 1847 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä H H3 499
18500 1850 Rahoitusarvopaperit H H3  
18600 1860 Osuudet saman konsernin yrityksissä H H4 501
18610 1861 Osuudet saman konsernin yrityksissä; rahoitusarvopaperit A A  
18700 1870 Omat osakkeet H H4 502
18710 1871 Omat osakkeet; rahoitusarvopaperit A A  
18800 1880 Muut osakkeet ja osuudet H H4 503
18810 1881 Muut osakkeet ja osuudet; rahoitusarvopaperit A A  
18900 1890 Muut arvopaperit H H4 507
18910 1891 Muut rahoitusarvopaperit A A  
18977 1897 Rahoitusarvopaperit yhteensä H H3 509
19000 1900 Rahat ja pankkisaamiset H H3  
19100 1910 Rahat H H4 555
19110 1911 Rahat/käteisvarat A A  
19200 1920 Pankkisaamiset H H4 551
19210 1921 Pankkisaamiset A A  
19500 1950 Rahansiirrot ja täsmäytykset H H4  
19510 1951 Rahansiirrot ja täsmäytykset A A  
19988 1998 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ H H2 558
19999 1999 V a s t a a v a a y h t e e n s ä H H1 559
20000 2000 T a s e V a s t a t t a v a a H H1  
20020 2002 OMA PÄÄOMA H H2  
20100 2010 Osakepääoma H H3 603
20110 2011 Osakepääoma A A  
20200 2020 Osakeanti H H3 608
20210 2021 Osakeanti A A  
20300 2030 Ylikurssirahasto H H3 610
20310 2031 Ylikurssirahasto A A  
20400 2040 Arvonkorotusrahasto (oy) H H3 612
20410 2041 Arvonkorotusrahasto (oy) A A  
20500 2050 Omien osakkeiden rahasto (oy) H H3 616
20510 2051 Omien osakkeiden rahasto A A  
20600 2060 Vararahasto (oy) H H3 618
20610 2061 Vararahasto (oy) A A  
20700 2070 Muut rahastot (oy) H H3  
20800 2080 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) H H4 627
20810 2081 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto A A  
20900 2090 Muut rahastot (oy) H H4 628
20910 2091 Muut rahastot (oy) A A  
20977 2097 Muut rahastot yhteensä H H4 629
21100 2110 Osuuspääoma H H3 603
21110 2111 Osuuspääoma A A  
21200 2120 Arvonkorotusrahasto (osk) H H3  
21210 2121 Arvonkorotusrahasto (osk) A A  
21300 2130 Muut rahastot (osk) H H3  
21320 2132 Vararahasto (osk) H H4  
21330 2133 Vararahasto (osk) A A  
21340 2134 Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) H H4  
21350 2135 Sääntöjen mukainen rahasto A A  
21360 2136 Muut rahastot (osk) H H4  
21370 2137 Muut rahastot (osk) A A  
21477 2147 Muut rahastot yhteensä H H4  
21500 2150 Pääomapanokset (ay) H H3 603
21510 2151 Pääomapanokset (ay) A A  
21600 2160 Arvonkorotusrahasto (ay) H H3  
21610 2161 Arvonkorotusrahasto (ay) A A  
21700 2170 Pääomapanokset (ky) H H3 603
21710 2171 Pääomapanokset (ky) A A  
21800 2180 Arvonkorotusrahasto (ky) H H3  
21810 2181 Arvonkorotusrahasto (ky) A A  
22100 2210 Peruspääoma (tmi) H H3 603
22110 2211 Peruspääoma A A  
22200 2220 Arvonkorotusrahasto (tmi) H H3  
22210 2221 Arvonkorotusrahasto (tmi) A A  
22300 2230 Edellisten tilikausien voitto (tappio) H H3  
22310 2231 Edellisten tilikausien voitto/tappio A A 640
23100 2310 Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta H H3  
23110 2311 Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta A A  
23200 2320 Yksityistilit tilikaudella H H3  
23210 2321 Yksityistilit tilikaudella A A  
23500 2350 Tilikauden voitto (tappio) H H3 650
23510 2351 Tilikauden tulos A A  
23600 2360 Pääomalainat H H3 660
23610 2361 Pääomalaina A A  
23788 2378 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ H H2 659
23800 2380 VÄHEMMISTÖOSUUDET H H2  
23810 2381 Vähemmistöosuus A A  
24000 2400 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ H H2  
24100 2410 Poistoero H H3 671
24110 2411 Poistoero A A  
24500 2450 Vapaaehtoiset varaukset H H3 673
24510 2451 Vapaaehtoiset varaukset A A  
24888 2488 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ H H2 679
25000 2500 PAKOLLISET VARAUKSET H H2  
25100 2510 Eläkevaraukset H H3 681
25110 2511 Eläkevaraukset A A  
25200 2520 Verovaraukset H H3 683
25210 2521 Verovaraukset A A  
25300 2530 Muut pakolliset varaukset H H3 685
25310 2531 Muut pakolliset varaukset A A  
25677 2567 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ H H2 689
25800 2580 KONSERNIRESERVI H H2  
25810 2581 Konsernireservi A A  
26000 2600 VIERAS PÄÄOMA H H2  
26050 2605 Pitkäaikainen vieras pääoma H H3  
26100 2610 Joukkovelkakirjalainat H H4 711
26110 2611 Joukkovelkakirjalainat; pitkäaikaiset A A  
26200 2620 Vaihtovelkakirjalainat H H4 712
26210 2621 Vaihtovelkakirjalainat; pitkäaikaiset A A  
26300 2630 Lainat rahoituslaitoksilta H H4 715
26310 2631 Lainat rahoituslaitoksilta; pitkäaikaiset A A  
26500 2650 Eläkelainat H H4 716
26510 2651 Eläkelainat; pitkäaikaiset A A  
26600 2660 Saadut ennakot H H4 718
26610 2661 Saadut ennakot; pitkäaikaiset A A  
26700 2670 Ostovelat H H4 720
26710 2671 Ostovelat; pitkäaikaiset A A  
26800 2680 Rahoitusvekselit H H4 721
26810 2681 Rahoitusvekselit; pitkäaikaiset A A  
27100 2710 Velat saman konsernin yrityksille H H4 722
27110 2711 Velat saman konsernin yrityksille; pitkäaikaiset A A  
27200 2720 Velat omistusyhteysyrityksille H H4 723
27210 2721 Velat omistusyhteysyrityksille; pitkäaikaiset A A  
27300 2730 Muut velat H H4 727
27310 2731 Muut velat; pitkäaikaiset A A  
27500 2750 Siirtovelat H H4 735
27510 2751 Siirtovelat; pitkäaikaiset A A  
27600 2760 Laskennalliset verovelat H H4  
27610 2761 Laskennalliset verovelat; pitkäaikaiset A A  
27977 2797 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä H H3 739
28050 2805 Lyhytaikainen vieras pääoma H H3  
28100 2810 Joukkovelkakirjalainat H H4 751
28110 2811 Joukkovelkakirjalainat A A  
28200 2820 Vaihtovelkakirjalainat H H4 752
28210 2821 Vaihtovelkakirjalainat A A  
28300 2830 Lainat rahoituslaitoksilta H H4 755
28310 2831 Lainat rahoituslaitoksilta A A  
28500 2850 Eläkelainat H H4 756
28510 2851 Eläkelainat A A  
28600 2860 Saadut ennakot H H4 758
28610 2861 Saadut ennakot A A  
28700 2870 Ostovelat H H4 760
28710 2871 Ostovelat A A  
28780 2878 Maksuliikennetili A A  
28900 2890 Rahoitusvekselit H H4 761
28910 2891 Rahoitusvekselit A A  
29100 2910 Velat saman konsernin yrityksille H H4 762
29110 2911 Velat saman konsernin yrityksille A A  
29200 2920 Velat omistusyhteysyrityksille H H4 763
29210 2921 Velat omistusyhteysyrityksille A A  
29300 2930 Muut velat H H4 767
29310 2931 Ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelka A A  
29450 2945 Arvonlisäverovelka A A  
29590 2959 Muut velat A A  
29600 2960 Siirtovelat H H4 775
29610 2961 Siirtovelat A A  
29900 2990 Laskennalliset verovelat H H4 765
29910 2991 Laskennalliset verovelat A A  
29977 2997 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä H H3 779
29988 2998 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ H H2 789
29999 2999 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä H H1 799

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14