Etusivulle
Laaja Tase
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

   polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Laaja. Suppea>  Laaja Tase>  
Suppea Tase 
Suppea Tulos 
Laaja Tase 
Laaja Tulos 

 Sivulla oleva tililuettelo tekstimuodossa kopioituna on LGPL lisensoitu. Kopioi sen mukaan 'Kiitos & Juridiikka' sivulta lisenssi ja lisenssin tietotaulu.

 Laituri ihmisille ja kauniiseen maisemaan. Avaa ruohikko tai ota kiviranta virkistyskäyttöön. Myrkytön, turvallinen, valaistu. Katso kuvat.      Ulkoporras kuin koru! ErikoisAlumiinia, askelmat puuta. Helppo pinta-asennus, kaltevuus säädettävissä. Turvavalaistu! Katso kuvat.
Tase, laaja tililuettelo - tilikartta

  • Alla oleva laajan tililuettelon Tase on muokattu nettiä varten ja siinä voi olla virheitä. Jäsennetyn version näyte on täällä. Uusimman  tilit.info tilijärjestelmän voit imuroida täältä - siinä on kaikki.
           
 Tunnus
  
  Ryhmänimi, Tilinimi
  
 Ryhmä/
Tili
Ryhmä-
taso/Tili 
TYVI-
tunnus
5
merkkiä
4
merkkiä
  H / A H0-H5 /
A
 

 

10000 1000 T a s e   (laaja) H H0  
10020 1002 T a s e V a s t a a v a a H H1  
10050 1005 PYSYVÄT VASTAAVAT H H2  
10060 1006 Aineettomat hyödykkeet H H3  
10100 1010 Perustamismenot H H4 411
10110 1011 Perustamismenot A A  
10200 1020 Tutkimusmenot H H4 412
10210 1021 Tutkimusmenot A A  
10300 1030 Kehittämismenot H H4 413
10310 1031 Kehittämismenot A A  
10400 1040 Aineettomat oikeudet H H4 414
10420 1042 Patentit A A  
10430 1043 Tekijänoikeudet A A  
10440 1044 Tavaramerkkioikeudet A A  
10450 1045 Lisenssimaksut A A  
10460 1046 Toimilupaoikeudet A A  
10470 1047 Atk-ohjelmien lisenssimaksut A A  
10480 1048 Puhelinliittymät A A  
10490 1049 Hälytysliittymät A A  
10590 1059 Muut aineettomat oikeudet A A  
10600 1060 Liikearvo H H4 415
10620 1062 Liikearvo A A  
10630 1063 Fuusiotili A A  
10640 1064 Fuusioaktiiva A A  
10700 1070 Konserniliikearvo H H4  
10710 1071 Konserniliikearvo A A  
10800 1080 Muut pitkävaikutteiset menot H H4 417
10820 1082 Mainos- ja markkinatutkimusmenot A A  
10830 1083 Osakehuoneiston perusparannusmenot A A  
10840 1084 Vuokrahuoneiston perusparannusmenot A A  
10850 1085 Atk-ohjelmat A A  
10890 1089 Muut pitkävaikutteiset menot A A  
10900 1090 Ennakkomaksut H H4 418
10910 1091 Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä A A  
10977 1097 Aineettomat hyödykkeet yhteensä H H3 419
11000 1100 Aineelliset hyödykkeet H H3  
11050 1105 Maa- ja vesialueet H H4 421
11100 1110 Omistuskiinteistöt H H5  
11120 1112 Maa- ja vesialueet A A  
11130 1113 Liittymismaksut A A  
11140 1114 Arvonkorotukset maa- ja vesialueista A A  
11200 1120 Kiinteistöjen vuokraoikeudet H H5  
11220 1122 Maanvuokraoikeudet A A  
11230 1123 Liittymismaksut vuokrakiinteistöistä A A  
11400 1140 Rakennukset ja rakennelmat H H4 422
11500 1150 Omistusrakennukset ja -rakennelmat H H5  
11520 1152 Rakennukset 7% menojäännöspoisto A A  
11530 1153 Rakennukset 4% menojäännöspoisto A A  
11540 1154 Rakennusten tekniset laitteet 25% menojäännöspoisto A A  
11550 1155 Väestönsuojat ym. max. 25% tasapoisto A A  
11560 1156 Rakennelmat 20% menojäännöspoisto A A  
11570 1157 Muut rakennukset ja rakennelmat A A  
11580 1158 Arvonkorotukset (vanhat rakennuksista tehdyt) A A  
11700 1170 Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet H H5  
11710 1171 Rakennusten vuokraoikeudet A A  
12100 1210 Koneet ja kalusto H H4 423
12120 1212 Koneet ja laitteet A A  
12130 1213 Tuotannon koneet ja laitteet A A  
12140 1214 Kuorma- ja pakettiautot A A  
12150 1215 Henkilöautot A A  
12160 1216 Ammattiautot A A  
12170 1217 Muut ajoneuvot ja alukset A A  
12180 1218 Kalusto ja muu irtain A A  
12190 1219 Vuokrattava kalusto A A  
12200 1220 Vapaa-ajan asuntojen kalusto ja muu irtaimisto A A  
12220 1222 Työsuhdeasuntojen kalusto ja muu irtaimisto A A  
12230 1223 Käyttöönottamattomat koneet ja kalusto A A  
12390 1239 Muut koneet ja kalusto A A  
13100 1310 Muut aineelliset hyödykkeet H H4 427
13120 1312 Maa-ainesten ottopaikat A A  
13130 1313 Maa- ja vesirakennukset A A  
13140 1314 Piha-asfaltit A A  
13150 1315 Elävä käyttöomaisuus A A  
13190 1319 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet A A  
13220 1322 Taide-esineet A A  
13230 1323 Keräilyhyödykkeet A A  
13290 1329 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) A A  
13500 1350 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat H H4 428
13520 1352 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä A A  
13530 1353 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat A A  
13977 1397 Aineelliset hyödykkeet yhteensä H H3 429
14000 1400 Sijoitukset H H3  
14100 1410 Osuudet saman konsernin yrityksissä H H4 431
14120 1412 Tytäryritysten osakkeet A A  
14130 1413 Emoyrityksen osakkeet A A  
14140 1414 Sisaryritysten osakkeet A A  
14150 1415 Muut konserniosuudet A A  
14160 1416 Arvonkorotus konserniosuuksista A A  
14200 1420 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H H4 432
14220 1422 Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä A A  
14230 1423 Konserniyrityksille annetut pääomalainat A A  
14300 1430 Osuudet omistusyhteysyrityksissä H H4 433
14320 1432 Osakkuusyritysten osakkeet A A  
14330 1433 Osakkuusyritysosuudet A A  
14340 1434 Muut omistusyhteysyritysosakkeet A A  
14350 1435 Muut omistusyhteysyritysosuudet A A  
14360 1436 Arvonkorotus omistusyhteysyritysosuuksista A A  
14400 1440 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H H4 434
14410 1441 Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä A A  
14500 1450 Muut osakkeet ja osuudet H H4 435
14520 1452 Huoneisto-osakkeet A A  
14530 1453 Pörssiosakkeet A A  
14540 1454 Muut osakkeet A A  
14550 1455 Pankkiosuudet A A  
14560 1456 Sijoitusrahasto-osuudet A A  
14570 1457 Puhelinosuudet A A  
14580 1458 Muut osuudet A A  
14590 1459 Arvonkorotus muista osakkeista ja osuuksista A A  
14700 1470 Muut saamiset H H4 436
14720 1472 Pitkäaikaiset lainasaamiset A A  
14730 1473 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat A A  
14740 1474 Pitkäaikaiset saamistodistukset A A  
14750 1475 Pitkäaikaiset optiolainat A A  
14760 1476 Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat A A  
14770 1477 Pitkäaikaiset nollakorkolainat A A  
14780 1478 Liittymismaksusaamiset A A  
14790 1479 Muut pitkäaikaiset saamiset A A  
14800 1480 Omat osakkeet / osuudet H H4 437
14810 1481 OYJ:n (pörssinoteerattu) omat osakkeet A A  
14977 1497 Sijoitukset yhteensä H H3 438
14988 1498 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ H H2 439
15000 1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT H H2  
15050 1505 Vaihto-omaisuus H H3  
15100 1510 Aineet ja tarvikkeet H H4 451
15110 1511 Aineet ja tarvikkeet A A  
15200 1520 Keskeneräiset tuotteet H H4 452
15210 1521 Keskeneräiset tuotteet A A  
15300 1530 Valmiit tuotteet H H4 454
15310 1531 Valmiit tuotteet A A  
15400 1540 Tavarat H H4 456
15420 1542 Tavarat A A  
15430 1543 Matkalla olevat tavarat A A  
15500 1550 Muu vaihto-omaisuus H H4 457
15520 1552 Kiinteistöt A A  
15530 1553 Arvopaperit A A  
15590 1559 Muu vaihto-omaisuus A A  
15600 1560 Ennakkomaksut H H4 458
15610 1561 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta A A  
15977 1597 Vaihto-omaisuus yhteensä H H3 459
16000 1600 Pitkäaikaiset saamiset H H3  
16100 1610 Myyntisaamiset H H4 461
16120 1612 Pitkäaikaiset myyntisaamiset A A  
16130 1613 Pitkäaikaiset valuuttamääräiset myyntisaamiset A A  
16140 1614 Pitkäaikaiset osamaksusaamiset A A  
16200 1620 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H H4 462
16220 1622 Pitkäaikaiset konsernimyyntisaamiset A A  
16230 1623 Pitkäaikaiset konsernisiirtosaamiset A A  
16240 1624 Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset A A  
16290 1629 Pitkäaikaiset muut konsernisaamiset A A  
16300 1630 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H H4 463
16320 1632 Pitkäaikaiset omistusyhteysyritysmyyntisaamiset A A  
16330 1633 Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityssiirtosaamiset A A  
16340 1634 Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset A A  
16390 1639 Pitkäaikaiset muut omistusyhteysyrityssaamiset A A  
16400 1640 Lainasaamiset H H4 464
16420 1642 Pitkäaikaiset saamiset työntekijöiltä A A  
16430 1643 Pitkäaikaiset saamiset johdolta A A  
16440 1644 Pitkäaikaiset saamiset osakkailta ja omaisilta A A  
16450 1645 Pitkäaikaiset saamiset osakkailta ja omaisilta (veronalaiset) A A  
16460 1646 Pitkäaikaiset muut lähipiirilainat A A  
16490 1649 Pitkäaikaiset muut lainasaamiset A A  
16500 1650 Muut saamiset H H4 467
16520 1652 Pitkäaikaiset vakuustalletukset A A  
16530 1653 Pitkäaikaiset maksetut vuokravakuudet A A  
16590 1659 Pitkäaikaiset muut saamiset A A  
16600 1660 Maksamattomat osakkeet/osuudet H H4 472
16610 1661 Pitkäaikaiset maksamattomat osakkeet / osuudet A A  
16700 1670 Siirtosaamiset H H4 475
16710 1671 Pitkäaikaiset siirtosaamiset A A  
16800 1680 Laskennalliset verosaamiset H H4  
16810 1681 Pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset A A  
16977 1697 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä H H3 479
17000 1700 Lyhytaikaiset saamiset H H3  
17100 1710 Myyntisaamiset H H4 481
17120 1712 Myyntisaamiset 1 A A  
17130 1713 Myyntisaamiset 2 A A  
17140 1714 Myyntisaamiset 3 A A  
17150 1715 Myymäläsaamiset A A  
17160 1716 Provisiosaamiset A A  
17170 1717 Luottokorttisaamiset A A  
17180 1718 Pankkikorttisaamiset A A  
17190 1719 Myyntisaamiset ennakkolaskuista A A  
17220 1722 Factoring-myyntisaamiset matkalla A A  
17230 1723 Factoring-myyntisaamiset laskutili A A  
17240 1724 Factoring-osamaksusaamiset A A  
17250 1725 Myyntisaamiset, valuuttamääräiset A A  
17260 1726 Osamaksusaamiset A A  
17270 1727 Siirtyvät myyntisaamiset/selvittelytili A A  
17290 1729 Muut myyntisaamiset A A  
17400 1740 Saamiset saman konsernin yrityksiltä H H4 482
17420 1742 Konsernimyyntisaamiset A A  
17430 1743 Konsernisiirtosaamiset A A  
17440 1744 Konsernilainasaamiset A A  
17490 1749 Muut konsernisaamiset A A  
17500 1750 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä H H4 483
17520 1752 Omistusyhteysyritysmyyntisaamiset A A  
17530 1753 Omistusyhteysyrityssiirtosaamiset A A  
17540 1754 Omistusyhteysyrityslainasaamiset A A  
17590 1759 Muut omistusyhteysyrityssaamiset A A  
17600 1760 Lainasaamiset H H4 484
17620 1762 Saamiset työntekijöiltä A A  
17630 1763 Saamiset johdolta A A  
17640 1764 Saamiset osakkailta ja omaisilta A A  
17650 1765 Saamiset osakkailta ja omaisilta (veronalaiset) A A  
17660 1766 Muut lähipiirilainat A A  
17690 1769 Muut lainasaamiset A A  
17700 1770 Muut saamiset H H4 487
17720 1772 Verosaamiset A A  
17730 1773 Arvonlisäverosaamiset A A  
17740 1774 Anotut arvonlisäveropalautukset A A  
17750 1775 Vakuustalletukset A A  
17760 1776 Maksetut vuokravakuudet A A  
17770 1777 Kuluennakot työntekijöille A A  
17780 1778 Vahingonkorvaussaamiset A A  
17790 1779 Selvittelytili A A  
17890 1789 Muut saamiset A A  
17900 1790 Maksamattomat osakkeet/osuudet H H4 492
17920 1792 Osakemerkintäsaamiset A A  
17930 1793 Maksamattomat osuudet A A  
18100 1810 Siirtosaamiset H H4 495
18120 1812 Palkkamenot (siirtosaamiset) A A  
18130 1813 Eläkevakuutusmaksut (siirtosaamiset) A A  
18140 1814 Sosiaaliturvamaksut (siirtosaamiset) A A  
18150 1815 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset) A A  
18160 1816 Vuokramenot (siirtosaamiset) A A  
18170 1817 Korkomenot (siirtosaamiset) A A  
18180 1818 Tuloverot (siirtosaamiset) A A  
18190 1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset) A A  
18220 1822 Vuokratulot (siirtosaamiset) A A  
18230 1823 Korkotulot (siirtosaamiset) A A  
18240 1824 Valmistusasteen mukaiset tulot (siirtosaamiset) A A  
18250 1825 Muut tulojäämät (siirtosaamiset) A A  
18260 1826 Ostojen alennukset (siirtosaamiset) A A  
18270 1827 Laskennalliset kurssitappiot (siirtosaamiset) A A  
18280 1828 Arvonlisäverosaamiset ennakkomaksuista (siirtosaamiset) A A  
18290 1829 Veronhyvityssaamiset (siirtosaamiset) A A  
18390 1839 Muut siirtosaamiset A A  
18400 1840 Laskennalliset verosaamiset H H4  
18410 1841 Laskennalliset verosaamiset A A  
18477 1847 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä H H3 499
18500 1850 Rahoitusarvopaperit H H3  
18600 1860 Osuudet saman konsernin yrityksissä H H4 501
18620 1862 Tytäryritysten osakkeet (rahoitusomaisuus) A A  
18630 1863 Emoyrityksen osakkeet (rahoitusomaisuus) A A  
18640 1864 Sisaryritysten osakkeet (rahoitusomaisuus) A A  
18690 1869 Muut konserniosuudet (rahoitusomaisuus) A A  
18700 1870 Omat osakkeet H H4 502
18710 1871 OYJ:n (pörssinoteerattu) omat osakkeet (rahoitusomaisuus) A A  
18800 1880 Muut osakkeet ja osuudet H H4 503
18810 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rahoitusomaisuus) A A  
18900 1890 Muut arvopaperit H H4 507
18910 1891 Muut rahoitusarvopaperit A A  
18977 1897 Rahoitusarvopaperit yhteensä H H3 509
19000 1900 Rahat ja pankkisaamiset H H3  
19100 1910 Rahat H H4 555
19120 1912 Käteisvarat A A  
19150 1915 Valuuttakassat A A  
19200 1920 Pankkisaamiset H H4 551
19220 1922 Pankkitili 1 A A  
19230 1923 Pankkitili 1 shekkitililimiitti A A  
19240 1924 Pankkitili 2 A A  
19250 1925 Pankkitili 2 shekkitililimiitti A A  
19260 1926 Pankkitili 3 A A  
19270 1927 Pankkitili 4 A A  
19280 1928 Pankkitili 5 A A  
19290 1929 Lyhytaikaiset talletukset A A  
19320 1932 Lyhytaikaiset lähdeveronalaiset talletukset A A  
19330 1933 Sijoitustili A A  
19340 1934 Valuuttatili A A  
19350 1935 Valuuttatalletukset A A  
19500 1950 Rahansiirrot ja täsmäytykset H H4  
19520 1952 Täsmäytykset A A  
19530 1953 Rahansiirrot matkalla A A  
19540 1954 Virhemaksut A A  
19988 1998 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ H H2 558
19999 1999 V a s t a a v a a y h t e e n s ä H H1 559
20000 2000 T a s e V a s t a t t a v a a H H1  
20020 2002 OMA PÄÄOMA H H2  
20100 2010 Osakepääoma H H3 603
20110 2011 Osakepääoma A A  
20200 2020 Osakeanti H H3 608
20220 2022 Uusmerkintä A A  
20230 2023 Rahastoanti A A  
20300 2030 Ylikurssirahasto H H3 610
20310 2031 Ylikurssirahasto A A  
20400 2040 Arvonkorotusrahasto (oy) H H3 612
20410 2041 Arvonkorotusrahasto (oy) A A  
20500 2050 Omien osakkeiden rahasto (oy) H H3 616
20510 2051 Omien osakkeiden rahasto A A  
20600 2060 Vararahasto (oy) H H3 618
20610 2061 Vararahasto (oy) A A  
20700 2070 Muut rahastot (oy) H H3  
20800 2080 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) H H4 627
20810 2081 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto A A  
20900 2090 Muut rahastot (oy) H H4 628
20910 2091 Muut rahastot (oy) A A  
20977 2097 Muut rahastot yhteensä H H3 629
21100 2110 Osuuspääoma H H3 603
21120 2112 Osuuspääoma A A  
21130 2113 Lisäosuuspääoma A A  
21140 2114 Sijoitusosuuspääoma A A  
21190 2119 Irtisanotut osuusmaksut A A  
21200 2120 Arvonkorotusrahasto (osk) H H3  
21210 2121 Arvonkorotusrahasto (osk) A A  
21300 2130 Muut rahastot (osk) H H3  
21320 2132 Vararahasto (osk) H H4  
21330 2133 Vararahasto (osk) A A  
21340 2134 Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) H H4  
21350 2135 Sääntöjen mukainen rahasto A A  
21360 2136 Muut rahastot (osk) H H4  
21370 2137 Muut rahastot (osk) A A  
21477 2147 Muut rahastot yhteensä H H3  
21500 2150 Pääomapanokset (ay) H H3 603
21520 2152 Pääomapanos, yhtiömies A A A  
21530 2153 Pääomapanos, yhtiömies B A A  
21600 2160 Arvonkorotusrahasto (ay) H H3  
21610 2161 Arvonkorotusrahasto (ay) A A  
21700 2170 Pääomapanokset (ky) H H3 603
21720 2172 Vastuunalaisen yhtiömiehen A panos A A  
21730 2173 Vastuunalaisen yhtiömiehen B panos A A  
21740 2174 Äänettömän yhtiömiehen C panos A A  
21750 2175 Äänettömän yhtiömiehen D panos A A  
21800 2180 Arvonkorotusrahasto (ky) H H3  
21810 2181 Arvonkorotusrahasto (ky) A A  
22100 2210 Peruspääoma (tmi) H H3 603
22110 2211 Peruspääoma A A  
22200 2220 Arvonkorotusrahasto (tmi) H H3  
22210 2221 Arvonkorotusrahasto (tmi) A A  
22300 2230 Edellisten tilikausien voitto (tappio) H H3  
22320 2232 Edellisten tilikausien voitto/tappio A A 640
22330 2233 Osingonjako A A 642
22340 2234 Omista osakkeista maksettu määrä A A  
22350 2235 Osuuskorot A A  
22360 2236 Voitto-osuus yhtiömies A A A  
22370 2237 Voitto-osuus yhtiömies B A A  
22380 2238 Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies A A A  
22390 2239 Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies B A A  
22420 2242 Voitto-osuus äänetön yhtiömies C A A  
22430 2243 Voitto-osuus äänetön yhtiömies D A A  
23100 2310 Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta H H3  
23120 2312 Pääomavajaus yhtiömies A A A  
23130 2313 Pääomavajaus yhtiömies B A A  
23140 2314 Pääomavajaus A A  
23200 2320 Yksityistilit tilikaudella H H3  
23220 2322 Yksityissijoitukset rahana yhtiömies A A A  
23230 2323 Muut yksityissijoitukset yhtiömies A A A  
23240 2324 Yksityissijoitukset rahana yhtiömies B A A  
23250 2325 Muut yksityissijoitukset yhtiömies B A A  
23260 2326 Yksityisnostot rahana yhtiömies A A A  
23270 2327 Muut yksityisnostot yhtiömies A A A  
23280 2328 Yksityisnostot rahana yhtiömies B A A  
23290 2329 Muut yksityisnostot yhtiömies B A A  
23320 2332 Yksityissijoitukset rahana A A  
23330 2333 Muut yksityissijoitukset A A  
23340 2334 Yksityisnostot rahana A A  
23390 2339 Muut yksityisnostot A A  
23500 2350 Tilikauden voitto (tappio) H H3 650
23520 2352 Tilikauden voitto A A  
23530 2353 Tilikauden tappio A A  
23600 2360 Pääomalainat H H3 660
23610 2361 Pääomalaina A A  
23788 2378 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ H H2 659
23800 2380 VÄHEMMISTÖOSUUDET H H2  
23820 2382 Vähemmistöosuus A A  
24000 2400 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ H H2  
24100 2410 Poistoero H H3 671
24120 2412 Perustamismenojen poistoero A A  
24130 2413 Tutkimusmenojen poistoero A A  
24140 2414 Kehittämismenojen poistoero A A  
24150 2415 Aineettomien oikeuksien poistoero A A  
24160 2416 Liikearvon poistoero A A  
24170 2417 Muiden pitkävaikutteisten menojen poistoero A A  
24180 2418 Rakennusten poistoero A A  
24190 2419 Koneiden ja kaluston poistoero A A  
24220 2422 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoero A A  
24500 2450 Vapaaehtoiset varaukset H H3 673
24520 2452 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus A A  
24530 2453 Toimitilan jälleenhankintavaraus A A  
24540 2454 Luottotappiovaraus A A  
24550 2455 Takuuvaraus A A  
24560 2456 Toimintavaraus A A  
24570 2457 Hankintamenon muutosvaraus A A  
24580 2458 Asuintalovaraus A A  
24590 2459 Muut vapaaehtoiset varaukset A A  
24888 2488 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ H H2 679
25000 2500 PAKOLLISET VARAUKSET H H2  
25100 2510 Eläkevaraukset H H3 681
25110 2511 Eläkevaraukset A A  
25200 2520 Verovaraukset H H3 683
25210 2521 Verovaraukset A A  
25300 2530 Muut pakolliset varaukset H H3 685
25320 2532 Oikeudenkäyntivaraus A A  
25330 2533 Hinnanlaskuvaraus A A  
25340 2534 Pitkäaikaishankkeiden pakolliset varaukset A A  
25390 2539 Muut pakolliset varaukset A A  
25677 2567 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ H H2 689
25800 2580 KONSERNIRESERVI H H2  
25810 2581 Konsernireservi A A  
26000 2600 VIERAS PÄÄOMA H H2  
26050 2605 Pitkäaikainen vieras pääoma H H3  
26100 2610 Joukkovelkakirjalainat H H4 711
26120 2612 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat A A  
26130 2613 Pitkäaikaiset obligaatiolainat A A  
26140 2614 Pitkäaikaiset debentuurilainat A A  
26190 2619 Muut joukkovelkakirjalainat A A  
26200 2620 Vaihtovelkakirjalainat H H4 712
26210 2621 Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat A A  
26300 2630 Lainat rahoituslaitoksilta H H4 715
26320 2632 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 1 A A  
26330 2633 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 2 A A  
26340 2634 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 3 A A  
26350 2635 Pitkäaikainen rahoitusyhtiölaina 1 A A  
26360 2636 Pitkäaikainen rahoitusyhtiölaina 2 A A  
26370 2637 Pitkäaikainen rahoitusyhtiölaina 3 A A  
26380 2638 Pitkäaikainen factoringluottotili A A  
26390 2639 Pankki 1 shekkitililimiitti A A  
26420 2642 Pankki 2 shekkitililimiitti A A  
26490 2649 Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta A A  
26500 2650 Eläkelainat H H4 716
26510 2651 Pitkäaikaiset eläkelainat A A  
26600 2660 Saadut ennakot H H4 718
26610 2661 Pitkäaikaiset saadut ennakot A A  
26700 2670 Ostovelat H H4 720
26720 2672 Pitkäaikaiset ostovelat A A  
26730 2673 Pitkäaikaiset osamaksuvelat A A  
26800 2680 Rahoitusvekselit H H4 721
26810 2681 Pitkäaikaiset rahoitusvekselit A A  
27100 2710 Velat saman konsernin yrityksille H H4 722
27120 2712 Pitkäaikaiset saadut ennakot konserniyrityksiltä A A  
27130 2713 Pitkäaikaiset ostovelat konserniyrityksille A A  
27140 2714 Pitkäaikaiset rahoitusvekselit konserniyrityksiltä A A  
27150 2715 Pitkäaikaiset muut velat konserniyrityksille A A  
27160 2716 Pitkäaikaiset siirtovelat konserniyrityksille A A  
27200 2720 Velat omistusyhteysyrityksille H H4 723
27220 2722 Pitkäaikaiset saadut ennakot omistusyhteysyrityksiltä A A  
27230 2723 Pitkäaikaiset ostovelat omistusyhteysyrityksiltä A A  
27240 2724 Pitkäaikaiset rahoitusvekselit omistusyhteysyrityksiltä A A  
27250 2725 Pitkäaikaiset muut velat omistusyhteysyrityksiltä A A  
27260 2726 Pitkäaikaiset siirtovelat omistusyhteysyrityksiltä A A  
27300 2730 Muut velat H H4 727
27320 2732 Pitkäaikaiset velat työntekijöille A A  
27330 2733 Pitkäaikaiset velat johdolle A A  
27340 2734 Pitkäaikaiset velat osakkaille A A  
27350 2735 Pitkäaikaiset optiolainat A A  
27360 2736 Pitkäaikaiset saadut vuokravakuudet A A  
27390 2739 Pitkäaikaiset muut velat A A  
27500 2750 Siirtovelat H H4 735
27510 2751 Pitkäaikaiset siirtovelat A A  
27600 2760 Laskennalliset verovelat H H4  
27610 2761 Pitkäaikaiset laskennalliset verovelat A A  
27977 2797 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä H H3 739
28050 2805 Lyhytaikainen vieras pääoma H H3  
28100 2810 Joukkovelkakirjalainat H H4 751
28120 2812 Joukkovelkakirjalainat A A  
28130 2813 Obligaatiolainat A A  
28140 2814 Debentuurilainat A A  
28190 2819 Muut joukkovelkakirjalainat A A  
28200 2820 Vaihtovelkakirjalainat H H4 752
28210 2821 Vaihtovelkakirjalainat A A  
28300 2830 Lainat rahoituslaitoksilta H H4 755
28320 2832 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät A A  
28330 2833 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 2 lyhennyserät A A  
28340 2834 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 3 lyhennyserät A A  
28350 2835 Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina 1 A A  
28360 2836 Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina 2 A A  
28370 2837 Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina 3 A A  
28380 2838 Pitkäaikaisen rahoitusyhtiölainan 1 lyhennyserät A A  
28390 2839 Pitkäaikaisen rahoitusyhtiölainan 2 lyhennyserät A A  
28420 2842 Pitkäaikaisen rahoitusyhtiölainan 3 lyhennyserät A A  
28430 2843 Lyhytaikainen rahoitusyhtiölaina 1 A A  
28440 2844 Lyhytaikainen rahoitusyhtiölaina 2 A A  
28450 2845 Lyhytaikainen rahoitusyhtiölaina 3 A A  
28460 2846 Factoring-luottotili A A  
28490 2849 Muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta A A  
28500 2850 Eläkelainat H H4 756
28510 2851 Lyhytaikaiset eläkelainat A A  
28600 2860 Saadut ennakot H H4 758
28610 2861 Saadut ennakot A A  
28700 2870 Ostovelat H H4 760
28720 2872 Ostovelat 1 A A  
28730 2873 Ostovelat 2 A A  
28740 2874 Ostovelat 3 A A  
28750 2875 Ostovelat investoinneista A A  
28760 2876 Ostovelat ennakkolaskuista A A  
28770 2877 Osamaksuvelat A A  
28780 2878 Maksuliikennetili A A  
28790 2879 Muut ostovelat A A  
28900 2890 Rahoitusvekselit H H4 761
28910 2891 Rahoitusvekselit A A  
29100 2910 Velat saman konsernin yrityksille H H4 762
29120 2912 Saadut ennakot konserniyrityksiltä A A  
29130 2913 Ostovelat konserniyrityksille A A  
29140 2914 Rahoitusvekselit konserniyrityksiltä A A  
29150 2915 Muut velat konserniyrityksille A A  
29160 2916 Siirtovelat konserniyrityksille A A  
29200 2920 Velat omistusyhteysyrityksille H H4 763
29220 2922 Saadut ennakot omistusyhteysyrityksiltä A A  
29230 2923 Ostovelat omistusyhteysyrityksille A A  
29240 2924 Rahoitusvekselit omistusyhteysyrityksiltä A A  
29250 2925 Muut velat omistusyhteysyrityksille A A  
29260 2926 Siirtovelat omistusyhteysyrityksille A A  
29300 2930 Muut velat H H4 767
29320 2932 Ennakonpidätysvelka A A  
29330 2933 Sosiaaliturvamaksuvelka A A  
29340 2934 Jäsenmaksutilitysvelka 1 A A  
29350 2935 Jäsenmaksutilitysvelka 2 A A  
29360 2936 Jäsenmaksutilitysvelka 3 A A  
29370 2937 LEL-velka A A  
29380 2938 TaEL-velka A A  
29390 2939 Ulosottotilitysvelka A A  
29420 2942 Tilitysvelat A A  
29430 2943 Maksuunpantu verovelka A A  
29440 2944 Maksuunpantu ennakkoverovelka A A  
29450 2945 Arvonlisäverovelka A A  
29460 2946 Velat työntekijöille A A  
29470 2947 Velat osakkaille A A  
29480 2948 Velat johdolle A A  
29490 2949 Voitonjakovelat A A  
29520 2952 Optiolainat A A  
29530 2953 Saadut vuokravakuudet A A  
29540 2954 Selvittelytili A A  
29590 2959 Muut lyhytaikaiset velat A A  
29600 2960 Siirtovelat H H4 775
29620 2962 Vuokratulot (siirtovelat) A A  
29630 2963 Korkotulot (siirtovelat) A A  
29640 2964 Jaksotetut investointiavustukset (siirtovelat) A A  
29650 2965 Muut tuloennakot (siirtovelat) A A  
29660 2966 Palkkamenot (siirtovelat) A A  
29670 2967 Lomapalkkamenot (siirtovelat) A A  
29680 2968 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) A A  
29690 2969 Sosiaaliturvamaksut (siirtovelat) A A  
29720 2972 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat) A A  
29730 2973 Vuokramenot (siirtovelat) A A  
29740 2974 Korkomenot (siirtovelat) A A  
29750 2975 Tuloverot (siirtovelat) A A  
29760 2976 Muut menojäämät (siirtovelat) A A  
29770 2977 Myynnin alennukset (siirtovelat) A A  
29780 2978 Vastaiset menot ja menetykset (siirtovelat) A A  
29790 2979 Laskennalliset kurssivoitot (siirtovelat) A A  
29820 2982 Arvonlisäverovelat ennakkomaksuista (siirtovelat) A A  
29890 2989 Muut siirtovelat A A  
29900 2990 Laskennalliset verovelat H H4 765
29910 2991 Laskennalliset verovelat A A  
29977 2997 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä H H3 779
29988 2998 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ H H2 789
29999 2999 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä H H1 799

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14