Etusivulle
Tili näkymä
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

   polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Jäsennys>  Tili näkymä>  
Bottom line 
Esitys näkymä 
Ryhmä näkymä 
Tili näkymä 

 Tili näkymä on yksityiskohtainen

Kaikki tilit, ryhmät ja summat.


 Näyte: suppea ja laaja tililuettelo rinnakkain.  Näpäytä - kuva suurenee.


  • Näkymässä on esillä kaikki tilit, ryhmät ja kaikki välisummat.
     
  • Laaja ja suppea tililuettelo poikkeavat. Erot näkyvät selvästi. Vasemmalla olevassa kuvassa on rinnakkain pala suppeaa ja pala laajaa luetteloa. Näpäytä kuvaa - se suurenee. Kuvaa voi venyttää leveämmäksi.
  • Alla on suppean- ja laajan tililuettelon henkilöstökulut. Ne poikkeavat eniten toisistaan. Muissa ryhmissä ero on pienempi.

 

                   

Tunnus
  

  Ryhmänimi
  

 Tilinimi
  

Ryhmä-
taso/Tili

TYVI-
tunnus

5
merkkiä

4
merkkiä

 

 

H0-H5
A

 

 

30000 3000 T u l o s l a s k e l m a  (suppea) H0  
44977 4497   - Materiaalit ja palvelut yhteensä H2 139
49988 4998   B R U T T O T U L O S H1  
50000 5000   Henkilöstökulut H2  
50020 5002    Palkat ja palkkiot H3 141
50050 5005    Työntekijöiden palkat ja palkkiot H4  
50110 5011   Työssäoloajan normaalipalkat A  
51110 5111 Lisät ja korvaukset A  
52110 5211 Palkkiot A  
53110 5311 Loma-ajan ja sosiaalipalkat A  
54110 5411 Luontoisedut A  
54510 5451 Saadut korvaukset palkoista A  
56050 5605   Johdon palkat H4  
56110 5611   Johdon palkat ja palkkiot A  
57110 5711 Johdon luontoisedut A  
57510 5751 Saadut korvaukset johdon palkoista A  
58050 5805   Osakkaiden ja omaisten palkat H4  
58110 5811   Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot A  
59110 5911 Osakkaiden ja omaisten luontoisedut A  
59510 5951 Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista A  
59800 5980   Luontoisetujen vastatili H4  
59810 5981   Luontoisetujen vastatili A  
60000 6000   Henkilösivukulut H3  
60050 6005   Eläkekulut H4 151
60110 6011   Maksetut eläkkeet A  
61110 6111 Eläkevakuutusmaksut A  
62110 6211 Tilikauden aikainen jaksotus A  
63000 6300   Muut henkilösivukulut H4 156
63110 6311   Sosiaaliturvamaksut A  
64110 6411 Pakolliset vakuutusmaksut A  
65110 6511 Muut henkilöstön vakuutusmaksut A  
66110 6611           Tilikauden aikainen jaksotus A  
67877 6787   - Henkilöstökulut yhteensä H2 159

 

                   

Tunnus
  

 Ryhmänimi
  

 Tilinimi
  

Ryhmä-
taso/Tili

TYVI-
tunnus

5
merkkiä

4
merkkiä

 

 

H0-H5
A

 

 

30000 3000 T u l o s l a s k e l m a  (laaja) H0  
44977 4497   - Materiaalit ja palvelut yhteensä H2 139
49988 4998   B R U T T O T U L O S H1  
50000 5000   Henkilöstökulut H2  
50020 5002   Palkat ja palkkiot H3 141
50050 5005   Työntekijöiden palkat ja palkkiot H4  
50100 5010   Työssäoloajan normaalipalkat H5  
50120 5012   Työntekijäpalkat A  
50130 5013 Kuukausipalkat A  
50140 5014 Tuntipalkat A  
50170 5017 Ulkomaan työskentelyn palkat A  
50180 5018 Palkat, lähdeveronalaiset A  
50290 5029 Palkkojen jaksotus A  
51100 5110   Lisät ja korvaukset H5  
51120 5112   Ylityönlisät A  
51130 5113 Muut palkanlisät A  
51140 5114 Ennakonpidätyksen alaiset päivärahat A  
51150 5115 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset A  
51180 5118 Osapalkkiot A  
51190 5119 Kannustuspalkkiot A  
51220 5122 Lisien, korvausten ja palkkioiden jaksotus A  
52100 5210   Palkkiot H5  
52120 5212   Palkkiot A  
52130 5213 Palkkioiden jaksotus A  
53100 5310   Loma-ajan ja sosiaalipalkat H5  
53120 5312   Vuosilomapalkat A  
53130 5313 Vuosilomakorvaukset A  
53140 5314 Lomaltapaluurahat A  
53150 5315 Lomapalkkojen jaksotus A  
53160 5316 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat A  
53170 5317 Muut sosiaalipalkat A  
53230 5323 Sosiaalipalkkojen jaksotus A  
54100 5410   Luontoisedut H5  
54120 5412   Asuntoedut A  
54130 5413 Ravintoedut A  
54140 5414 Autoedut A  
54150 5415 Puhelinedut A  
54190 5419 Muut luontoisedut A  
54500 5450   Saadut korvaukset palkoista H5  
54520 5452   Saadut sairausvakuutuskorvaukset A  
54530 5453 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset A  
54540 5454 Korvausten jaksotus A  
56050 5605   Johdon palkat H4  
56100 5610   Johdon palkat ja palkkiot H5  
56120 5612   Johdon palkat A  
56130 5613 Johdon osapalkkiot A  
56140 5614 Johdon vuosilomapalkat A  
56150 5615 Johdon vuosilomakorvaukset A  
56160 5616 Johdon lomaltapaluurahat A  
56190 5619 Johdon palkkojen jaksotus A  
57100 5710   Johdon luontoisedut H5  
57120 5712   Johdon asuntoedut A  
57130 5713 Johdon ravintoedut A  
57140 5714 Johdon autoedut A  
57150 5715 Johdon puhelinedut A  
57160 5716 Johdon muut luontoisedut A  
57500 5750   Saadut korvaukset johdon palkoista H5  
57520 5752   Saadut sairausvakuutuskorvaukset A  
57530 5753 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset A  
57540 5754 Korvausten jaksotus A  
58050 5805   Osakkaiden ja omaisten palkat H4  
58100 5810   Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot H5  
58120 5812   Osakkaiden/omaisten palkat A  
58130 5813 Osakkaiden/omaisten osapalkkiot A  
58140 5814 Osakkaiden/omaisten vuosilomapalkat A  
58150 5815 Osakkaiden/omaisten vuosilomakorvaukset A  
58160 5816 Osakkaiden/omaisten lomaltapaluurahat A  
58190 5819 Osakkaiden/omaisten palkkojen jaksotus A  
59100 5910   Osakkaiden ja omaisten luontoisedut H5  
59120 5912   Osakkaiden/omaisten asuntoedut A  
59130 5913 Osakkaiden/omaisten ravintoedut A  
59140 5914 Osakkaiden/omaisten autoedut A  
59150 5915 Osakkaiden/omaisten puhelinedut A  
59160 5916 Osakkaiden/omaisten muut luontoisedut A  
59500 5950   Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista H5  
59520 5952   Saadut sairausvakuutuskorvaukset A  
59530 5953 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset A  
59540 5954 Korvausten jaksotus A  
59800 5980   Luontoisetujen vastatili H4  
59810 5981   Luontoisetujen vastatili A  
60000 6000   Henkilösivukulut H3  
60050 6005   Eläkekulut H4 151
60100 6010   Maksetut eläkkeet H5  
60120 6012   Maksetut eläkkeet A  
60130 6013 Eläkkeiden jaksotus A  
61100 6110   Eläkevakuutusmaksut H5  
61120 6112   YEL-maksut A  
61130 6113 YEL-maksujen jaksotus A  
61220 6122 TEL-maksut A  
61230 6123 Työntekijäin TEL-maksut A  
61240 6124 TEL-maksujen jaksotus A  
61320 6132 TaEL-maksut A  
61330 6133 Työntekijäin TaEL-maksut A  
61340 6134 TaEL-maksujen jaksotus A  
61420 6142 LEL-maksut A  
61430 6143 Työntekijäin LEL-maksut A  
61440 6144 LEL-maksujen jaksotus A  
61720 6172 Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut A  
61730 6173 Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen jaksotus A  
61820 6182 Muut pakolliset eläkevakuutusmaksut A  
61830 6183 Muiden pakollisten eläkevakuutusmaksujen jaksotus A  
62100 6210   Tilikauden aikainen jaksotus H5  
62110 6211   Tilikauden aikainen jaksotus A  
63000 6300   Muut henkilösivukulut H4 156
63100 6310   Sosiaaliturvamaksut H5  
63120 6312   Sosiaaliturvamaksut A  
63130 6313 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus A  
64100 6410   Pakolliset vakuutusmaksut H5  
64120 6412   Tapaturmavakuutusmaksut A  
64130 6413 Työttömyysvakuutusmaksut A  
64140 6414 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut A  
64150 6415 Ryhmähenkivakuutusmaksut A  
64220 6422 Muut pakolliset vakuutusmaksut A  
64230 6423 Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus A  
65100 6510   Muut henkilöstön vakuutusmaksut H5  
65120 6512   Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) A  
65190 6519 Henkilövakuutusmaksujen jaksotus A  
66100 6610   Tilikauden aikainen jaksotus H5  
66110 6611   Tilikauden aikainen jaksotus A  
67877 6787   - Henkilöstökulut yhteensä H2 159

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14