Etusivulle
Esitys näkymä
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

   polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Jäsennys>  Esitys näkymä>  
Bottom line 
Esitys näkymä 
Ryhmä näkymä 
Tili näkymä 

Esitys näkymä antaa hyvän yleiskuvan

Vähän tarkempi.


  • Tässä näkymässä näkyy pääryhmät, tärkeimmät alaryhmät sekä -välisummat.
  • Se on sama laajassa ja suppeassa tililuettelossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnus
  

  Ryhmänimi
  
Ryhmä-
taso/Tili
TYVI-
tunnus
5
merkkiä
4
merkkiä
  H0-H5
A
 

 

10000 1000 T a s e

H0

 

10020 1002   T a s e V a s t a a v a a

H1

 

10050 1005   PYSYVÄT VASTAAVAT

H2

 

10060 1006   Aineettomat hyödykkeet

H3

 

11000 1100 Aineelliset hyödykkeet

H3

 

14000 1400 Sijoitukset

H3

 

14988 1498   PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

H2

439

15000 1500   VAIHTUVAT VASTAAVAT

H3

 

15050 1505   Vaihto-omaisuus

H3

 

16000 1600 Pitkäaikaiset saamiset

H3

 

17000 1700 Lyhytaikaiset saamiset

H3

 

18500 1850 Rahoitusarvopaperit

H3

 

19000 1900 Rahat ja pankkisaamiset

H3

 

19988 1998   VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

H2

558

19999 1999   V a s t a a v a a y h t e e n s ä

H1

559

20000 2000   T a s e V a s t a t t a v a a

H1

 

20020 2002   OMA PÄÄOMA

H2

 

23800 2380

 

VÄHEMMISTÖOSUUDET

H2

 

24000 2400

 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

H2

 

25000 2500 PAKOLLISET VARAUKSET

H2

 

25800 2580

 

KONSERNIRESERVI

H2

 

26000 2600

 

VIERAS PÄÄOMA

H2

 

26050 2605   Pitkäaikainen vieras pääoma

H3

 

28050 2805 Lyhytaikainen vieras pääoma

H3

 

29988 2998   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

H2

789

29999 2999   V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä

H1

799

 

 

 

30000 3000 T u l o s l a s k e l m a

H0

 

30020 3002   Myyntituotot

H1

 

35988 3598   L I I K E V A I H T O

H1

101

44977 4497   - Materiaalit ja palvelut yhteensä

H2

139

49988 4998   B R U T T O T U L O S

H1

 

67877 6787   - Henkilöstökulut yhteensä

H2

159

69877 6987   - Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

H2

179

88877 8887   - Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

H2

273

89100 8910   - Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

H2

 

89988 8998   L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O )

H1

274

95877 9587   - Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

H2

309

96988 9698   TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

H1

319

97877 9787   - Satunnaiset erät yhteensä

H2

369

97988 9798   TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

H1

379

98877 9887   - Tilinpäätössiirrot yhteensä

H2

389

99000 9900   - Tuloverot

H2

390

99400 9940   - Muut välittömät verot

H2

396

99500 9950   - Vähemmistöosuudet

H2

 

99900 9990   TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

H1

399

 


Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14