Etusivulle
Etuja
EtujaLaaja. SuppeaTunnuksetJäsennysImuroi täältäYhteisö

 

polku on:  

tilit.info tilijärjestelmä>  Etuja>  

 

 Joustava, tuttu ja maksuton tilijärjestelmä

    Tilijärjestelmän etuja

Imuroi netistä.

 • Vapaasti saatavissa netistä tilit.onfo sivustolta.
 • OpenOffice™ ja Excel™ tiedostona.

Ei rojalteja tai lisenssimaksuja.

 • Avoimen koodin mukaisesti vapaasti käytettävissä: ei rojalteja, ei lisenssimaksuja.
 • Erittäin joustava, sekä kaupallisen- että yksityisen käytön salliva LGPL lisenssi. Voidaan sisällyttää kaupalliseen tuotteeseen.

Opastava ja helposti omaksuttava.

 • Havainnekuvat tukevat tekstiä. Asia on korostettu huomiovärillä.
 • Jäsennetyt näkymät ja luetteloiden jäsennys helpottavat tilijärjestelmän omaksumista.
 • Jäsennystä voi muutella omalla taulukkolaskentaohjelmalla [myös maksuton OpenOffice]. Väritys selventää ryhmän/tilin tehtävää. Nämä ovat eduksi esim. opetuksessa ja opiskelussa.

Tarkasti dokumentoitu.

 • tilit.info sivusto on tilijärjestelmän dokumentaatio.

Kehittyvä ja ajantasalla oleva.

 • Mahdollisuus itse vaikuttaa, siksi kehittyvä.

Helposti laajennettavissa.

 • Tilijärjestelmä on helposti laajennettavissa. Numeroavaruus on pyritty pilkkomaan siten, että lisäryhmiä ja -tilejä voidaan lisätä joko ryhmän perään tai niiden välille.

    Tililuettelon etuja

Helppo laajentaa.

 • Yritys (tai yhteisö) voi valita suppean- tai laajan tililuettelon. Suppean valinta ei rajoita laajentamista. Suppeaa luetteloa voidaan hiljalleen laajentaa laajan luettelon mukaiseksi.
 • Uusia ryhmiä voidaan lisätä useimpien ryhmien väliin. Uusia tilejä voidaan lisätä väliin. 5- merkkisen luettelon tilit voidaan muuntaa ryhmiksi ja sen jälkeen voidaan lisätä 'alatilejä'.
 • Kumpikin tililuettelo toimii 4- ja 5 merkkisenä. 4- merkkinen luettelo voidaan muuttaa 5- merkkiseksi lisäämällä "0" tunnuksen perään.

Rakenne säilyy lajittelussa.

 • Jokaisella ryhmällä ja tilillä on muista poikkeava (uniikki) tunnus. Luettelon rakenne säilyy, kun rivit lajitellaan. Katso vertailevaa kuvaa, kuvaa voi venyttää suuremmaksi. Vihreä korostusväri osoittaa ongelmattoman tunnusluettelon.
 • Oma ryhmätunnus tarjoaa joustavuutta ja saumattoman yhteensopivuuden TYVI:n kanssa.

Selkeä. Tuttu rakenne ja tutut lukuparit.

 • Tunnusten järjestelmällisyys, ryhmänimet ja (nimien) rakenne luovat selkeän järjestelmän.
 • Tiliryhmät on helppo tunnistaa tunnuksen alkuosan perusteella. Alkuosa on tuttu lukupari. Ryhmän sisällä aiemmin olleet erilaiset lukuparit on poistettu.

Sisältää TYVI tunnukset.

 • Sisältää sähköiseen tietojensiirtoon tarvittavat suomalaiset TYVI tunnisteet. Niitä tarvitaan sähköisessä vero- ja tilitietojen siirrossa viranomaisille. (TYVI= Tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä;   vrt. GIFI, General Identification for Financial Information).

Tunnukset 4- ja 5 merkkisenä.

 • Imuroitavassa taulukossa on sekä 4- että 5 merkkinen tunnus. Tarpeeton sarake poistetaan.
 • 4- ja 5 merkkisten tunnusten yhteensopivuus on on kaksisuuntaista:
  • 4- merkkisen ryhmä- tai tilitunnuksen perään voi liittää luvun. Uusi tunnus ei mene 5- merkkisen järjestelmän tunnuksen kanssa päällekkäin;
  • 5- merkkisestä tunnuksesta voidaan pudottaa viimeinen numero. Jäljelle jäävä tunnus on saman sisältöinen 4- merkkisessä järjestelmässä (tai sitä ei ole siellä; - se voidaan lisätä).

Suppea- ja laaja tililuettelo voidaan liittää.

 • Suppeassa luettelossa on useita laajan luettelon tilejä niputettu yhteen. xxx10 (ja xxx1) tunnus nivoo yhteen suppean ja laajan tililuettelon.
 • Yhteensopivuus on kaksisuuntaista:
  • Suppeaan luetteloon voi lisätä tilejä laajasta luettelosta.
  • Laajaan luetteloon voi lisätä xxx10 (tai xxx1) nipputilin suppeasta luettelosta.

Muuta:

 • Summatilileillä on eri tunnus kuin ryhmän alussa olevalla otsikkorivillä. Lisää joustavuutta.

Taaksepäin (polulla)

Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003-2020 Julius I. @tilit.info   Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.

julius@tilit.info     2020 - 4 - 4     viikko: 14